upddotdrive

สอนขับรถยนต์ 6 ชม.

สอนขับรถยนต์ 6 ชม. หลักสูตรเสริมเพิ่มทักษะขับขี่อย่างปลอดภัย

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ (เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ สำหรับผู้มีใบขับขี่แล้ว) 6 ช.ม. หลักสูตรมาตราฐาน โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี

สอนขับรถยนต์
สอนขับรถยนต์

สอนขับรถยนต์ 6 ชม.  เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว แต่ขาดความมั่นใจและทักษะในการขับขี่ หลักสูตรมาตราฐาน โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี

ราคาหลักสูตร 3,000 บาท

โทร 098-6369691-2