โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

สอบใบขับขี่ 2560

สอบใบขับขี่ 2562

สอบใบขับขี่ 2560
สอบใบขับขี่ 2560

แนวข้อสอบใบขับขี่ รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ปี 2562

สอบใบขับขี่ 2562 ที่จะถึงนี้ จะมีการเปลียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อประโยชน์ต่อผู้เข้าสอบใบขับขี่ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมจาก 4 ชม. เป็น 5 ชม. (กำหนดโดยกรมการขนส่งทางบก) มีความรู้ความเข้าใจ ที่สามารถนำไปใช้บนท้องถนนได้จริง และเป็นความรู้ที่ต้องใช้สอบให้ผ่าน 90% ขึ้น จะเริ่มเห็นข้อสอบจะเปลียนจาก 50 ข้อเป็น 60 ข้อในปี 2562 อันใกล้นี้ โดยจะมีหมวดกฏหมายจราจร ที่ผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องสอบให้ได้ 100% หมายความว่าในหมวดนี้ ห้ามผิดแม้แต่ข้อเดียว

ทั้งนี้ทางโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ได้คัดสรรแนวข้อสอบ ออกบ่อยๆ มาให้ผู้ที่จะเข้าสอบใบขับขี่ได้ศึกษาล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการทำข้อสอบ ต่อไป