โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

หลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่

สอบใบขับขี่ หรือ อบรมสอบใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว รถยนต์ 5 ชั่วโมง

สอบใบขับขี่

ทุกวันนี้ผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่กับกรมการขนส่งทางบก มีปริมาณมากขึ้นทุกวัน ระยะเวลาในการรอคิวเพื่อทำการอบรมกับกรมการขนส่งทางบกนั้น ใช้เวลาระยะเวลารอคอยหลายเดือน และจะต้องมีการจองคิวล่วงหน้า หลักจากผ่านการอบรม
กับกรมการขนส่งทางบกแล้วก็จะต้องรอคิวเพื่อสอบภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี ต่อไป

สำหรับผู้ที่มาขอ สอบใบขับขี่ จะต้องเข้ารับการอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี นั้น ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ อบรมได้ทุกวัน ทั้ง อบรมสอบใบขับขี่ สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่ชั่วคราว จำนวน 5 ชั่วโมง. และ อบรมต่ออายุใบขับขี่ จำนวน 1 ชั่วโมง. ไม่ต้องเสียเวลาจองคิว หลังจากอบรมแล้ว ทางโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทุบรี จะออกใบรับรอง ชนิดที่มาขออบรมได้ทันที่ ผู้ขอรับการอบรม สามารถนำใบรับรองไปติดต่อ กับทางกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ หรือ ไปต่ออายุบใบขับขี่ได้ทันที่ ทุกสาขาทั่วประเทศ

  • สะดวกไม่ต้องเสียเวลารอคิวนาน เปิดอบรมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ อาทิตย์
  • ลดระยะการรอคอยสามารถนำใบรับรองไปติดต่อนัดหมายเข้ารับการทดสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ได้ทันที่
  • ติวข้อสอบทุกครั้ง เพื่อเพิ่มความมั้นใจให้ผู้ต้องการเข้าสอบ
  • โรงเรียนเดินทางสะดวก ติดถนน ราชพฤกษ์ ปากเกร็ด นนทบุรี

หลักสูตร อบรมสอบใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว จำนวน 5 ชั่วโมง  (เริ่ม 1 มค. 60)

จำนวน 5 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 1 ชั่วโมง 30 นาที

2. การขับรถอย่างปลอดภัย จำนวน 2 ชั่วโมง

3. จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ อาทิ เช่น  มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง, ใช้ไฟสูงหรือไฟตัดหมอก เมื่อมีความจำเป็น, ไม่ควรเหยียบเบรกบ่อย, ไม่ควรขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า, รู้จักขอบคุณและขอโทษเพื่อนร่วมทาง, เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้ง เมื่อต้องการเปลี่ยนเลน, ไม่ปฏิบัติตา, เครื่องหมายจราจร , เมาแล้วขับ เป็นต้นจำนวน 1 ชั่วโมง

4. ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและปฐมพยาบาล จำนวน 30 นาที

อบรมสอบใบขับขี่

สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทาง โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบรุี สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอบรมสอบ ใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ อบรมใบขับขี่ เสาร์ อาทิตย์

กำหนดการฝึกอบรมใบขับขี่ ทุกวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์ และ อาทิตย์
ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว

ผู้สนใจสามารถ จองคิวอบรมใบขับขี่ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี https://www.upddrive.ac.th หรือติดต่อ 02584-6341-2

อบรมต่ออายุใบขับขี่

หลักสูตรอบรมต่ออายุใบขับขี่ (ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ 1 ชม. 5ปี ต่อ 5ปี )

จำนวน 1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้
1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ มารยาทในการขับรถ อาทิ เช่น มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง, ใช้ไฟสูงหรือไฟตัดหมอก เมื่อมีความจำเป็น, ไม่ควรเหยียบเบรกบ่อย, ไม่ควรขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า, รู้จักขอบคุณและขอโทษเพื่อนร่วมทาง, เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้ง เมื่อต้องการเปลี่ยนเลน, ไม่ปฏิบัติตา, เครื่องหมายจราจร , เมาแล้วขับ เป็นต้น ต่ออายุใบขับขี่ วันเสาร์

เปิดอบรมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (6 รอบ/วัน)

08:30-09:30 | 09:30-10:30 | 10:30-11:30 | 13:30-14:30 | 14:30-15:30 | 15:30-16:30

เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 19:00 น. เลือกเรียนได้ทั้งรอบเช้า-รอบค่ำ ผู้สนใจสามารถ จองคิวอบรมใบขับขี่ ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี https://www.upddrive.ac.th หรือติดต่อ 02584-6341-2
สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทาง โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอบรมสอบ ใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ