โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

อบรมต่อใบขับขี่

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี เปิด อบรมต่อใบขับขี่ หรือ ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์อาทิตย์ เมื่อผู้อบรมเสร็จทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองให้ผู้อบรม ผู้อบรมสามารถนำหนังสือรับรองไปต่ออายุใบขับขี่ ที่ สำนักงานขนส่งทางบกได้ทั่วประเทศได้ทันที่ ผู้สนใจสามารถ จองคิวอบรมใบขับขี่ ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี https://www.upddrive.ac.th  หรือติดต่อ 02584-6341-2

หลักสูตรที่เปิดอบรม

  • 1 ชั่วโมง สำหรับ (5 ปี ต่อ 5 ปี) รถยนต์ รถจักรยานยนต์
  • 2 ชั่วโมง สำหรับ (3ปี ต่อ 3ปี) รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก หรือ รถบรรทุก บ.2 ท.2

Training for a driver's license

หลักสูตรการอบรมต่ออายุใบขับขี่ 1 ชั่วโมง สำหรับ รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์

เปิดอบรมต่ออายุ 5ปี ต่อ 5ปี สำหรับ (ใบอนุญาตขับรถยนต์ , จักรยานยนต์) จำนวน  1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ อาทิ เช่น มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง, ใช้ไฟสูงหรือไฟตัดหมอก เมื่อมีความจำเป็น, ไม่ควรเหยียบเบรกบ่อย, ไม่ควรขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า, รู้จักขอบคุณและขอโทษเพื่อนร่วมทาง, เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้ง เมื่อต้องการเปลี่ยนเลน, ไม่ปฏิบัติตา, เครื่องหมายจราจร , เมาแล้วขับ เป็นต้น

  • 1 รอบ/วัน เวลา 12.00 – 13.00 น. สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์

หลักสูตรการอบรมต่ออายุใบขับขี่ 2 ชั่วโมง สำหรับ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก หรือ รถบรรทุก บ.2 ท.2

เปิดอบรมต่ออายุ 3ปี ต่อ 3ปี (ใบอนุญาตขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก หรือ รถบรรทุก บ.2 ท.2) จำนวน  2 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ อาทิ เช่น มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง, ใช้ไฟสูงหรือไฟตัดหมอก เมื่อมีความจำเป็น, ไม่ควรเหยียบเบรกบ่อย, ไม่ควรขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า, รู้จักขอบคุณและขอโทษเพื่อนร่วมทาง, เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้ง เมื่อต้องการเปลี่ยนเลน, ไม่ปฏิบัติตา, เครื่องหมายจราจร , เมาแล้วขับ เป็นต้น

  • ทุกวันศุกร์ 1 รอบ/วัน เวลา 12.00 – 14.00 น. สำหรับรถบรรทุก หรือ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก บ.2 ท.2
  • ในกรณีต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก หรือ รถบรรทุก ชนิด ท.2 หรือ สาธารณะ จะต้องทำตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ทุกครั้งที่ทำการต่อ

ต่อใบขับขี่

อบรมต่อใบขับขี่ หรือ ต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 19:00 น. เลือกเรียนได้ทั้งรอบเช้า-รอบค่ำ ผู้สนใจสามารถ จองคิวอบรมใบขับขี่ ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี https://www.upddrive.ac.th  หรือติดต่อ 02584-6341-2

สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทาง โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอบรมสอบ ใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

หลักฐานประกอบคำขอ

1) ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
2) บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

1) ตรวจสอบเอกสาร
2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3) อบรม 1-2 ชั่วโมง ตามแต่ชนิดใบอนุญาตที่ขอต่ออายุ

หมายเหตุ

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (สามารถยื่นต่ออายุได้ก่อน 3 เดือน)