อบรมต่ออายุใบขับขี่

อบรมต่ออายุใบขับขี่

1 ชม. สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ (5 ปี ต่อ 5 ปี) รถยนต์ รถจักรยานยนต์

2 ชม. สำหรับผู้ขอต่ออายุใบขับขี่ (3ปี ต่อ 3ปี) รถบรรทุก บ.2 ท.2

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี เปิดบริการอบรมต่ออายุใบขับขี่ ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด เสาร์อาทิตย์ เมื่อผู้อบรมเสร็จทางโรงเรียนจะออกหนังสือรับรองให้ผู้อบรม ผู้อบรมสามารถนำหนังสือรับรองไปต่ออายุใบขับขี่ ที่ สำนักงานขนส่งทางบกได้ทั้วประเทศได้ทันที่ ผู้สนใจสามารถ จองคิวอบรมใบขับขี่ ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี https://www.upddrive.ac.th  หรือติดต่อ 02584-6341-2

อบรมต่ออายุใบขับขี่

หลักสูตรการอบรมต่ออายุใบขับขี่ 1 ชม.

สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ 5ปี ต่อ 5ปี สำหรับ (ใบอนุญาตขับรถยนต์ , จักรยานยนต์)  1 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

หลักสูตรการอบรมต่ออายุใบขับขี่ 2 ชม.

สำหรับผู้ขอต่อใบขับขี่ 3ปี ต่อ 3ปี (ใบอนุญาตขับรถ บรรทุก บ.2 ท.2)  2 ชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชาต่าง ๆ ดังนี้

1. การขับรถอย่างปลอดภัย
2. มารยาทในการขับรถ

เปิดอบรมใบขับขี่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ (1 รอบ/วัน)

  • 1 รอบ/วัน เวลา 12.00 – 13.00 น. สำหรับรถยนต์ รถจักรยานยนต์
  • ทุกวันศุกร์ 1 รอบ/วัน เวลา 12.00 – 14.00 น. สำหรับรถบรรทุก หรือ รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง บ.2 ท.2


โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 – 19:00 น. เลือกเรียนได้ทั้งรอบเช้า-รอบค่ำ ผู้สนใจสามารถ จองคิวอบรมใบขับขี่ ได้ที่ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี https://www.upddrive.ac.th  หรือติดต่อ 02584-6341-2

สำหรับผู้ที่มาเข้ารับการอบรมกับทาง โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สามารถเข้ารับการอบรมได้ทุกวันอบรมสอบ ใบขับขี่เสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการ

หลักฐานประกอบคำขอ

1) ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
2) บัตรประชาชนฉบับจริง

ขั้นตอนการดำเนินการ

1) ตรวจสอบเอกสาร
2) ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
3) อบรม 1-2 ชั่วโมง ตามแต่ชนิดใบอนุญาตที่ขอต่ออายุ

หมายเหตุ

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (สามารถยื่นต่ออายุได้ก่อน 3 เดือน)

สนใจติดต่อ 02-5846341-2 | Line ID : @updnon