หลักสูตรสอนขับรถยนต์

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง หรือ เรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่

เรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ ในหลักสูตรรถยนต์ ที่ดีที่สุด สอนโดย อาจารย์ผู้มากประสบการณ์การสอน ผ่านการรับรองผู้ฝึกสอนจากกรมการขนส่งทางบก และ ได้รับการรับรองจาก Toyota Racing Thailand ระดับ แอดวานซ์ และ ระดับขับรถแข่ง ในหลักสูตร มีให้เลือกเรียนทั้ง เกียร์ออโต้ และ เกียร์ธรรมดา** พร้อมสอบขับขี่ได้ที่โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี  ทั้งภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ จบในที่เดียว

Learn to drive a car

เรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ หลักสูตรสอนขับรถยนต์ จะต้องมี คุณสมบัติดังนี้

หลักสูตรรถยนต์

ผู้สมัครเรียน ต้องมี อายุ 18 ปี บริบูรณ์ คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบก กำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • การทดสอบปฏิกิริยา
  • ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 • การทดสอบสายตา
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบสายตาบอดสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

หลักฐานการรับสมัคร และ เรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) เป็นแบบ 2 ส่วน

กำหนดการฝึกอบรมหัดขับรถยนต์  พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชม.

ภาคทฤษฎี (รวม 5 ชั่วโมง) 

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
  • สัญญาณและเครืองหมายจราจร
  • การขับขี่ตามกฏหมายจราจร
 • การขับขี่อย่างปลอดภัย
  • เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย
 • มารยาทในการขับขี่ อาทิ เช่น มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง, ใช้ไฟสูงหรือไฟตัดหมอก เมื่อมีความจำเป็น, ไม่ควรเหยียบเบรกบ่อย, ไม่ควรขับรถจี้ท้ายรถคันหน้า, รู้จักขอบคุณและขอโทษเพื่อนร่วมทาง, เปิดไฟเลี้ยวทุกครั้ง เมื่อต้องการเปลี่ยนเลน, ไม่ปฏิบัติตา, เครื่องหมายจราจร , เมาแล้วขับ เป็นต้น
 • ความรู้ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ อุบัติเหตุ
 • ติวข้อสอบทฤษฏี

Learn to drive a car

ภาคปฏิบัติ (รวม 10 ชั่วโมง) 

ชั่วโมงที่ 1 – 2 หลักสูตรสอนขับรถยนต์

 • สอนความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายป้ายจรารจร
 • สอนความรู้เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยจราจรทางบก กฏหมายว่าด้วยรถยนต์ เบื้องต้น
 • ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุการเกิดป้องกันอุบัติเหตุ
 • BE-WAGON การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนใช้งาน
  • B (Brake) เบรก ควรตรวจสอบระบบเบรกทั้งหมด
  • E (Electric) ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ทั้งหมด ทั้งไฟหน้า ไฟเบรก ไฟเลี้ยว และไฟท้าย
  • W (Water) ถังพักน้ำ ควรตรวจเช็คระบบน้ำต่างๆ ภายในรถ
  • A (Air) ตรวจเช็คระบบเกี่ยวกับลมยาง
  • G (Gasoline) ตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง
  • O (Oil) ตรวจเช็คน้ำมันเบรกและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ
  • N (Noise) ตรวจสอบเสียงที่ผิดปกติของรถยนต์
 • สอนความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ส่วนควบภายในห้องโดยสาร

ชั่วโมงที่ 3 – 6

 • ให้นักเรียนขับรถรอบสนามที่ความเร็วไม่เกิน 20 กม./ชม. โดยครุฝึกสอนเป็นผู้ประเมินการใช้พวงมาลัยพร้อมล๊อกคันเร่งเพื่อความปลอดภัยแก่นักรเียน และสาธิตการขับรถตามท่าสอบต่างๆ
 • สอนการขับรถอย่างถูกวิธี
  • การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
  • การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
  • การกลับรถทางแคบ
  • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
  • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
  • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
  • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
  • การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
  • การหยุดรถบนทางราบ
  • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง

ชั่วโมงที่ 7 – 10

 • อธิบายท่าสอบและทบทวนท่าสอบ ทั้ง 3 ท่าประกอบไปด้วย
  • ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
  • ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง
  • ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
 • การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

สิ่งอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย

 • ระบบช่วยในการเบรค ฝั่งครูผู้ฝึกสอน
 • ระบบ Car_IDS ระบบตรวจสอบการเรียนการสอนขับรถ Realtime หรือ ตลอดเวลาในขณะฝึกหัดขับรถ ที่ติดตั้งภายในตัวรถ
 • ระบบกล้องหน้ารถ ตรวจสอบเส้นทางการวิ่งตลอดเวลา
 • ครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก

รวมเป็นเงิน 5,500 บาท

upddrive.ac.th