โรงเรียนสอนขับรถ

ประวัติความเป็นมา โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ นนทบุรี

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ มองเห็นจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จะเห็นได้ว่าจำนวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุส่หญ่เกิดวนใจากการละเลยเรื่องกฎระเบียบ วินัย มารยาท ขาดความรับผิดชอบและประสบการณ์ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ เป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภาคบังคับของหน่วยราชการมามากกว่า 10 ปี เช่น พรบ. ประกันภัยรถ ,สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) บริการงานทะเบียนรถ ฯลฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี ที่มีสนามสอนขับรถเอกชน รายแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองของกรมการขนส่งทางบก และกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งสรรหาครูฝึกมืออาชีพ และมีประสบการณ์ ทั้งชาย หญิง เพื่อสร้างผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ เมื่อเรียนจบหลักสูตรทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติแล้ว สามารถสอบใบขับขี่ที่สนามยูพีดี ได้เลย เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วไปให้ครบวงจร ถึงแม้จะต้องใช้เงินลงทุนที่สูง อีกทั้งเวลาคืนทุนจะนานเพียงใด ยูพีดี มิได้คำนึงถึงผลกำไรทางธุรกิจเป็นหลัก แต่ก็ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือสังคม ในการสร้างผู้ขับขี่ให้มีทักษะ และจิตสำนึกที่ดี ในการขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อสวัสดิภาพของลูกหลานในสังคมไทยสืบต่อไป

จุดประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี
-ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง
-ให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
-ให้รู้จักการบำรุงและรักษาแก้ไขปัญหาเรื่องรถยนต์เบื้องต้น
-ให้มีวินัยและมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดี
-ให้สามารถนำความรู้ ความสามารถในการขับรถยนต์ไปใช้ขับรถยนต์ ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพได้
-จัดอบรมใบขับขี่ และต่ออายุใบขับขี่

โรงเรียนสอนขับรถ

เรียนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ นนทบุรี และ เรียนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอบใบขับขี่ได้ที่นี้ เพราะเป็นโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเป็น แห่งแรกของประเทศไทย และได้รับรางวัล โรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนขับรถยนต์ ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้ง สอบใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ และ ต่ออายุใบขับขีได้ ในที่เดียวกัน มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนขับรถอย่างสมบูรณ์ ดังนี้

1. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่รถยนต์ ทั้ง สอนขับรถเกียร์ออโต้ และ สอนขับรถเกียร์ธรรมดา
2. ให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยนต์
3. ให้รู้จักการบำรุงรักษา และการแก้ไขปัญหารถยนต์เบื้องต้น
4. ให้มีวินัย และมีมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดี

เมื่อ ผู้เรียน เรียนจนครบหลักสูตร สามารถนำความรู้ และทักษะในการขับรถยนต์ สอบผ่านและขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ได้ตามระเบียบ ที่กรมการขนส่งทางบก และสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยการสอนขับรถยนต์ มีหลักสูตรการสอนขับรถยนต์สำหรับบุคคลทั่วไป และหลักสูตรการสอนขับรถยนต์ให้กับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ห้องเรียนและห้องอบรม ห้องเรียนและห้องอบรมเป็นห้องปรับอากาศขนาดใหญ่ อุปกรณ์การเรียนการสอนใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีรถจำลองการสอนทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ได้ง่ายขึ้น ครูผู้ฝึกสอนชายและหญิง ชำนาญการสอนและมีประสบการณ์ สอนขับรถได้ทั้ง ไทย และสากล สนามฝึกหัดขับรถยนต์ สนามฝึกหัดขับรถยนต์ได้มาตรฐานรับรอง จากกรมการขนส่งทางบก บรรยากาศร่มรื่นจำลองบรรยากาศเหมือนสภาพจริงเพื่อใช้ในการฝึกหัดขับรถยนต์ และใช้เป็นสนามสำหรับสอบใบขับขี่ ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสนามสอบ รถยนต์ที่ใช้ในการสอนเป็นรถใหม่ มีอุปกรณ์ครบครันสะดวกและปลอดภัย รองรับการบริการ เขตพื้นที่ นนทบุรี ปากเกร็ด เมืองทอง ปทุมธานี บางบัวทอง แคลาย ราชพฤกษ์ 345 ทางโรงเรียนมีรถฝึก สอนขับรถเกียร์ออโต้, สอนขับรถเกียร์ธรรมดา

จุดเด่น โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี (ราชพฤกษ์ – ชัยพฤกษ์ ปากเกร็ด)
1.เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่นี้ได้เลย (รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก)
2.หลักสูตรผ่านมาตราฐาน ทั้งหลักสูตรสอนขับรถยนต์ และ สอนขับรถจักรยานยนต์
3.มีห้องรับรอง โดยผู้ปกครองสามารถนั่งดูบุตรหลานเรียนขับรถฝึกขับรถได้อย่างทั้วถึง
4.มีกล้องภายในรถบันทึกการสอนตลอดระยะเวลาเรียน และอุปกรณ์สำหรับฝึกสอนครบครัน
5.สนามฝึกสอนได้มาตราฐาน กว่า 5 ไร่ ติดถนน ราชพฤกษ์ – ชัยพฤกษ์ (ปากเกร็ด)
6.ใช้รถใหม่ ปี 2014-2015 ทั้งหมด มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ ทั้งนี้ยังมีกระจกช่วยมองสำหรับครูฝึกที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศ
7.ห้องอบรมรองรับผู้เข้ารับการอบรมใบขับขี่ ได้มากว่า 100 คน
8.มีครูฝึกสอนทั้งชายและหญิงมากประสบการณ์ผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก
9.เปิดบริการทุกวัน (ไม่ต้องรอคิวนาน) ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. สามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง
10.มาตราฐานเดียวกันทั้งหมด เพราะเราเป็นโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเป็น แห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถสอบใบขับขี่ ได้ที่โรงเรียน

เรียนขับรถจักรยานยนต์

สอนขับรถยนต์

ฝึกหัดขับรถ

7

เรียนขับรถ