fbpx

โรงเรียนสอนขับรถ

ประวัติความเป็นมา โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี มองเห็นจากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน จะเห็นได้ว่าจำนวนอุบัติเหตุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี สาเหตุใหญ่เกิดจากการละเลยเรื่องกฎระเบียบ วินัย มารยาทในการขับรถ ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและขาดประสบการณ์ของผู้ใช้รถ ใช้ถนน

คุณยุพดี วิภัติภูมิประเทศ  ประธานบริษัท ยูพีดี กรุ๊ป เป็นผู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจภาคบังคับของหน่วยราชการมามากกว่า 10 ปี อาทิเช่น พรบ. ประกันภัยรถ ,สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) บริการงานทะเบียนรถ ฯลฯ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี ที่มีสนามฝึกสอนขับรถเอกชน รายแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองโดยกรมการขนส่งทางบก และ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ ยังได้คัดสรรหาครูฝึกมืออาชีพ และมีประสบการณ์ ทั้งชาย หญิง เพื่อสร้างผู้ขับขี่ที่มีคุณภาพ รู้กฏระเบียบ มีมารยาทในการขับรถ

เมื่อเรียนจบหลักสูตรทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติแล้ว สามารถทำการสอบใบขับขี่ที่สนามยูพีดี ได้เลย ไม่ต้องไปสอบที่ขนส่งอีก เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วไปให้ครบวงจร 

โรงเรียนสอนขับรถ

จุดประสงค์ของการจัดตั้ง โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี

 • ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง
 • ให้มีความรู้เรื่องกฎจราจร และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับขี่รถยนต์
 • ให้มีความรู้่เรื่องกฏหมายเพ่ง และกฏหมายอาญา
 • ให้รู้จักการบำรุงและรักษาแก้ไขปัญหาเรื่องรถยนต์เบื้องต้น
 • ให้มีวินัยและมารยาทในการขับรถยนต์ที่ดี
 • เรียนรู้เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยและการดาดการณ์
 • ให้สามารถนำความรู้ ความสามารถในการขับรถไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และนำไปประกอบอาชีพได้
 • ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการขับขี่รถยนต์ ทั้ง สอนขับรถเกียร์ออโต้ และ สอนขับรถเกียร์ธรรมดา
 • ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย
 • เพื่อเป็นกำลังหลักช่วยแก้ปัญหาลดอุบัติเหตุในสังคมไทย

เรียนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี และ เรียนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ได้ที่นี่ เพราะเป็นโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเป็น แห่งแรกของประเทศไทย และได้รับรางวัล โรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ

โดยเปิดสอนหลักสูตร

 • หลักสูตรสอนขับรถยนต์ จำนวน 15 ชั่วโมง
 • หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ จำนวน 15 ชั่วโมง
 • หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก หรือ รถบรรทุก บ2 ท2 จำนวน 30 , 41 ชั่วโมง
 • หลักสูตรอบรมสอบใบขับขี่ จำนวน 5 ชั่วโมง (สำหรับผู้ขอใบขับขี่ใหม่)
 • หลักสูตรอบรมต่ออายุใบขับขี่ จำนวน 1 ชั่วโมง สำหรับ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 
 • หลักสูตรอบรมต่ออายุใบขับขี่ จำนวน 2 ชั่วโมง สำหรับ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก หรือ รถบรรทุก บ2 ท2 

เมื่อ ผู้เรียน เรียนจนจบครบหลักสูตร มีความรู้ ทักษะในการขับรถ และ สอบผ่าน สามารถไปขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามชนิดที่ได้ผ่านหลักสูตรมา ได้ตามระเบียบ ที่กรมการขนส่งทางบก ทั้งนี้ ยังสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

เรียนขับรถจักรยานยนต์

การสอนขับรถ

นอกจากหลักสูตรที่กล่าวใปในข้างต้นแล้ว โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ยังมีหลักสูตรการสอนขับรถสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรการสอนขับรถให้กับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆ อีกด้วย 

อาคารสถานที่และอุปกรณ์

เรามีห้องเรียนและห้องอบรม ที่ทันสมัย ห้องเรียนและห้องอบรมเป็นห้องปรับอากาศขนาดใหญ่ อุปกรณ์การเรียนการสอนใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 • มีรถจำลองการสอนทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ของรถยนต์ได้ง่ายขึ้น
 • มีระบบ Car_IDS ระบบตรวจสอบการเรียนการสอนตลอดเวลาภายในห้องผู้โดยสาร
 • ครูผู้ฝึกสอนชายและหญิง ชำนาญการสอนและมีประสบการณ์ สอนขับรถได้ทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ
 • โรงเรียนสอนขับรถ มีสนามฝึกหัดขนาดใหญ่ ได้รับรองมาตรฐาน จากกรมการขนส่งทางบก ให้สามารถใช้เป็นสนามฝึกสอน ได้ทั้ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก
 • บรรยากาศร่มรื่นจำลองบรรยากาศเหมือนสภาพจริงเพื่อใช้ในการฝึกหัดขับรถ และใช้เป็นสนามสำหรับสอบใบขับขี่ ทำให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับสนามสอบ
 • รถยนต์ที่ใช้ในการสอนเป็นรถใหม่ มีอุปกรณ์ครบครันสะดวกและปลอดภัย
 • ครอบพื้นที่ให้บริการ กรุงเทพ นนทบุรี ปากเกร็ด เมืองทอง แจ้งวัฒนะ บางบัวทอง แคลาย งามวงศ์วาน ราชพฤกษ์ 345 ติวานนท์ พระราม 5  กรุงเทพนนท์
 • ทางโรงเรียนมีรถฝึก สอนขับรถทั้งเกียร์ออโต้, เกียร์ธรรมดา7

จุดเด่น โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี (ราชพฤกษ์ – ปากเกร็ด- นนทบุรี)

 • เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ที่นี่ได้เลย (รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก)
 • หลักสูตรผ่านมาตราฐาน ทั้งหลักสูตรสอนขับรถยนต์ สอนขับรถจักรยานยนต์ และ สอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก บ2 ท2 (ที่เดียวในจังหวัดนนทบุรี)
 • มีห้องรับรอง โดยผู้ปกครองสามารถนั่งดูบุตรหลานเรียนขับรถ ได้อย่างทั้วถึง
 • มีกล้องภายในรถ บันทึกการสอนตลอดระยะเวลาเรียน และอุปกรณ์สำหรับฝึกสอนครบครัน
 • สนามฝึกสอนได้มาตราฐาน กว่า 6 ไร่ ติดถนน ราชพฤกษ์ กรุงเทพ – ชัยพฤกษ์ นนทบุรี

ฝึกหัดขับรถ

 • ใช้รถใหม่ทั้งหมด มีทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ ทั้งนี้ยังมีกระจกช่วยมองสำหรับครูฝึกที่ส่งตรงมาจากต่างประเทศ
 • ห้องอบรมรองรับผู้เข้ารับการอบรมใบขับขี่ หรือ สอบใบขับขี่ ได้มากว่า 100 คน
 • มีครูฝึกสอนทั้งชายและหญิงมากประสบการณ์ผ่านการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก และ ได้รับใบรับรองจาก Toyota Racing Thailand
 • เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. สามารถเลือกวันเวลาเรียนได้เอง
 • มาตราฐานเดียวกันทั้งหมด เพราะเราเป็นโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกเป็น แห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถสอบใบขับขี่ ได้ที่โรงเรียน

สอนขับรถยนต์

เรียนขับรถ