โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่
NEWS

ทำใบขับขี่ ออนไลน์ด้วยการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue

การทำใบขับขี่ สมัยนี้มีกระบวนการและขั้นตอนในการดำเนินงานมากขึ้น โดยจะไม่สามารถทำการ Walk In เข้าไปที่กรมการขนส่ง หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัด ได้ทันที่เหมือนอย่างเก่า เพื่อประโยชน์ในการวางแผนในการบริหารจัดการ และลดความหน่าแน่น ในการรอคอยของกรมการขนส่งทางบก จึงได้พัฒนา แอปฯ DLT Smart Queue เพื่อความสะดวกสบายในการทำใบขับขี่, ต่ออายุใบอนุญาต, ชำระภาษีรถ และการขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ ซึ่งสามารถเลือกวันเข้ารับบริการได้ มีการแจ้งให้ทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และมีระบบแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงคิว โดยในทั้งนี้นักเรียนที่จบ จากโรงเรียนสอนขับรถ ทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรสอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก หรือ อบรมต่ออายุใบขับขี่ ทุกท่าน ก็จำเป็นจะต้องทำการลงทะเบียน ในการทำการ ทำใบขับขี่ ออนไลน์เสียก่อน ถึงจะเข้าไปดำเนินการที่กรมการขนส่งทางบกได้

วิธีการจองคิว ทำใบขับขี่ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ทำอย่างไร

ทำใบขับขี่
  1. เข้าสู่ แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue
    เลือก “ภาษาที่ต้องการ” กดเลือกและกดตกลง
เลือกภาษา ทำใบขับขี่

2. ลงทะเบียน
ให้เลือก “บัตรประชาชน” > กรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อสมัครใช้งาน > สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

ลงทะเบีบน ทำใบขับขี่

3. ทำการเลือกประเภทงานรับบริการ
เลือก 3.1 งานใบอนุญาต
3.2 เลือกสำนักงานที่คุณต้องการจะไปดำเนินการ
3.3 เลือกประเภทงานที่ต้องการเข้ารับบริการ เช่น หนังสือรับรองจากโรงเรียนสอนขับ รถ 15 ชั่วโมง

งานใบอนุญาต ทำใบขับขี่

4. เลือกวันที่ดำเนินการ ตามปฏิทินวันทำการ จะสามารถเลือกได้ที่ ไม่ขึ้นว่า เต็ม เท่านั้น

วันทำใบขับขี่

5. เลือกเวลาที่ต้องการจอง
จากนั้น “กดยืนยันการจอง” แค็ปหน้าจอเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้แสดงกับเจ้าหน้าที่

เลือกเวลา ทำใบขับขี่

6. ตรวจสอบข้อมูล ทาง แอปพลิเคชัน จะออกใบนัด พร้อมรายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียม ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่าถูกต้องหรือไม่

ตรวจสอบข้อมูล ใบขับขี่

7. การแก้ไขหรือยกเลิก กดที่ไอคอนมุมซ้ายล่าง > เลือกหัวข้อ “ยกเลิกการจองนี้”

การแก้ไข

หมายเหตุ :
1. เริ่มจองได้ตั้งวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
2. ต้องไปติดต่อก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
3. เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย
4. หากไม่มาติดต่อภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
5. โปรดแต่งกายสุภาพ และเตรียมพร้อมถ่ายรูปสวยๆ กันได้เลย