TOYOTA Racing Course

Toyota Racing Course เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ได้จัดครูผู้ฝึกสอนรถยนต์ ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ หลักสูตรสุดท้ายกับทาง Toyota Racing School ในหลัก สูตรการขับรถแข่ง หรือ Racing Course ซึ่งกว่าจะมาถึงหลักสูตรนี้ได้ จะต้องผ่านหลักสูตร Basic และ Advance มาก่อน

Toyota Racing

ในทั้งนี้ ทางครูฝึกสอนของโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี จะได้นำเอาเทคนิค และ ประสบการณ์ดีๆ มาถ่ายทอดให้ กับ นักเรียนของเรามากยิ่งขึ้น