โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี เป็น โรงเรียนสอนขับรถ สาขา ที่ 4 ของ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี ที่เป็นโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดสอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง รถบรรทุก ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ ที่นี้ได้เลย  ไม่ต้องรอคิวนาน มีครูผู้หญิง เปิดบริการทุกวัน

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ของเรา

มีหลักสูตรเปิดใหม่ อบรมสอบใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 5 ชม. อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 1 ชม. และ อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก รถบรรทุก ท2 สามารถออกใบขับขี่ที่ขนส่งได้ทั่วประเทศ

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี อยู่ติดถนนราชพฤกษ์ – ชัยพฤกษ์ (ปากเกร็ด) เปิดสอนหลักสูตรสอนขับรถยนต์ สอนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ ได้ที่สนามสอนขับรถของทางโรงเรียนได้เลย มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการสอน มีรถให้เลือกเรียนทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนขับรถอย่างสูงสุด สถานที่เรียนได้มาตรฐาน มีห้องรับรอบสำหรับผู้มาเรียนขับรถ ห้องอบรมทฤษฏี ขนาดใหญ่ และสนามฝึกหัดขับรถขนาด 6 ไร่ อยู่ที่เดียวกันทั้งหมด


สอนขับรถ

มีคณาจารณ์ที่มีมาตรฐานการสอนที่เชียวชาญ จึงทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนที่เป็นกันเองรวมถึงผู้บริหาร
ที่เป็นกันเองกับนักเรียนทุกคน

เปิดบริการ อบรมสอบใบขับขี่ 5 ชม. ทุกวัน อังคาร,  พฤหัสบดี เวลา 11.00 น. และ เสาร์อาทิตย์ เวลา 07.00 น. (อบรมเสร็จรับไปรับรองไปจองคิวสอบที่สำนักงานขนส่ง ได้ทันที)
เปิดบริการ สอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์  ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. สามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี

ข่าวสารสำคัญ(กรมการขนส่งทางบก)

ขนส่งทางบก

กรมการขนส่งทางบก แนะ!!! ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ สามารถเลือก ช่องทางเข้าอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงกับ กรมการขนส่งทางบก เพื่อนำใบรับรองผ่านการอบรมเข้ารับการทดสอบข้อเขียน และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบก

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้พัฒนาคุณภาพผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ด้วยการเพิ่มชั่วโมงการอบรมความรู้ด้านการจราจรและการขับรถที่ปลอดภัย จากเดิม 2 ชั่วโมง เป็น 4 ชั่วโมง เพื่อเสริมสร้างความรู้กฎหมายจราจรและวินัยจราจร รวมถึงการขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนผู้ขอเข้ารับการอบรมในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลให้เกิดความแออัดหรือไม่สะดวก กรมการขนส่งทางบกจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกใช้ช่องทางเข้ารับการอบรมภาคทฤษฎีกับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงกับกรมการขนส่งทางบก เพื่อนำใบรับรองผ่านการอบรมมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียน (E-exam) และทดสอบขับรถกับกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยหลักสูตรการอบรมเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ชั่วโมง เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยจำนวน 1 ชั่วโมง และมารยาทในการขับรถจำนวน 1 ชั่วโมง ซึ่งผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจะได้รับความรู้ ครบถ้วนตามที่กำหนดเช่นเดียวกัน

นายสนิท กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถาบันการศึกษาของรัฐที่ทำความตกลงร่วมกับกรมการขนส่งทางบก ในการเปิดหลักสูตรอบรมให้แก่ผู้ประสงค์ขอรับใบอนุญาตขับรถ มีทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค สำหรับส่วนกลาง ขณะนี้เปิดอบรมจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร.0-2470-9630-4, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร.0-2613-3820 กด 0 หรือ 100, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร.0-2241-6543-6, มหาวิทยาลัย รามคำแหง โทร.0-2397-6308, และวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกมหานคร โทร. 0-2175-4043 สำหรับในส่วนภูมิภาค สอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือเลือกเรียนและทดสอบกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรอง เพื่อนำใบรับรองผลการเรียนและผลการทดสอบมาแสดงเป็นหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตขับรถกับ กรมการขนส่งทางบกต่อไป ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองได้ที่เว็บไซต์ http://apps.dlt.go.th/school_driving

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อติดต่อกับบุคคลภายนอกที่อาสาดำเนินการแทน โดยเด็ดขาด เพราะการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ต้องติดต่อด้วยตนเองทุกขั้นตอน ผู้อื่นไม่สามารถดำเนินการแทนได้ หากหลงเชื่อผู้แอบอ้างจะได้รับเอกสารปลอม และหากนำไปใช้จะมีความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอมด้วย

ลิงก์ http://dlt-safetydrive.com/2014/

สอบใขบัขขี่

ขนส่งทางบก ดึงโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้มาตรฐานเข้าร่วมโครงการ ชูหากผู้เข้าอบรมผ่านการทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติผ่านตามกำหนด สามารถรับใบอนุญาตขับรถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.60 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามที่ขนส่งฯ ได้ปรับหลักเกณฑ์การอบรมภาคทฤษฎีสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวจาก 4 ชั่วโมง เป็น 5 ชั่วโมง โดยเพิ่มเนื้อหาการอบรมในหัวข้อวิชาข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล การขับรถอย่างปลอดภัยให้มากขึ้น

ทั้งนี้กรมการขนส่งทางบก ส่งเสริมให้เอกชนที่มีความพร้อมเปิดโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้มาตรฐาน เพื่อดำเนินการอบรม และทดสอบ ให้กับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ภายใต้การกำกับ ดูแล ของกรมการขนส่งทางบก โดยผู้ที่ผ่านการอบรมและทดสอบจากโรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก สามารถนำหนังสือรับรองมาขอรับใบอนุญาตขับรถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเข้ารับการทดสอบใดๆ อีก

นายสนิท กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองเปิดให้บริการทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 93 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการอีกจำนวน 48 แห่ง และยังมีภาคเอกชนที่สนใจจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในการดำเนินการของโรงเรียนสอนขับรถดังกล่าว ต้องมีหลักสูตรการอบรมตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสามารถขับรถบนท้องถนนได้อย่างปลอดภัย

ส่วนผู้สนใจเรียนขับรถกับโรงเรียนสอนขับรถเอกชน ที่กรมการขนส่งทางบกรับรอง สามารถตรวจดูรายชื่อได้ที่ http://apps.dlt.go.th/school_driving หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนสอนขับรถตั้งสถานประกอบการอยู่ในเขตพื้นที่ หรือ กลุ่มมาตรฐานใบอนุญาตและโรงเรียนสอนขับรถ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ 0-2271-8888 ต่อ 6611.