โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี

โรงเรียนสอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี เป็น โรงเรียนสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ ได้ที่นี้ เป็น สาขาที่ 4 ของ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี ที่เป็นโรงเรียนสอนขับรถ ที่ได้รับการรับรองจาก กรมการขนส่งทางบก เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนนอกระบบดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559 โดยเปิดสอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ รถที่ใช้เพื่อการขนส่ง รถบรรทุก 6-10 ล้อ หรือ บ.2 ท.2 ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ พร้อมสอบใบขับขี่ ได้ที่โรงเรียน

เรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ ที่นี้ได้เลย  ไม่ต้องรอคิวนาน มีครูผู้สอนทั้ง ชาย และ ผู้หญิง เปิดบริการทุกวัน ไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น.

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ของเรา

เปิดอบรมสอบใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว 5 ชม. (สำหรับผู้ขอใหม่) อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ชม. และ อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก รถบรรทุก ท.2 บ.2 จำนวน 2 ชม. (ที่เดียวในจังหวัดนนทบุรี) สามารถออกใบขับขี่ที่ขนส่งได้ทั่วประเทศ

อยู่ติดถนนราชพฤกษ์ – ปากเกร็ด-นนทบุรี เปิดสอนหลักสูตรสอนขับรถยนต์ สอนขับรถจักรยานยนต์ และ สอนขับรถรถบรรทุก 6-10 ล้อ หรือ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก พร้อมสอบใบขับขี่ ได้ที่สนามสอนขับรถของทางโรงเรียน ได้เลย

มีครูฝึกสอนทั้งชาย และหญิง ที่มีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการสอน ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก อีกทั้งยังสอบผ่านกรรมการสอบ สามารถดำเนินสอบได้เอง มีรถให้เลือกเรียนทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนขับรถอย่างสูงสุด สถานที่เรียนได้มาตรฐาน มีห้องรับรอบสำหรับผู้มาเรียนขับรถ ห้องอบรมทฤษฏี ขนาดใหญ่ และสนามฝึกหัดขับรถขนาด 6 ไร่ อยู่ที่เดียวกันทั้งหมด


โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี

มีคณาจารณ์ที่มีมาตรฐานการสอนที่เชียวชาญ ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และ ผ่านการอบรมหลักสูตรทักษะการขับขี่ขั้นแดวานซ์ และ ขั้นขับรถแข่ง จาก Toyota Racing School จึงทำให้มั่นใจได้ว่าครูทางโรงเรียนมีมาตราฐานและมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่อง บรรยากาศในการเรียนการสอนที่เป็นกันเอง

หลักสูตรเรียนพร้อมสอบใบขับขี่

  • หลักสูตรสอนขับรถยนต์ 15 ชม. ใช้เวลาเรียน 4-6 วัน พร้อมสอบใบขับขี่ 5500 บาท
  • หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ หรือ มอเตอร์ไซด์ 15 ชม. ใช้เวลาเรียน 2 วัน พร้อมสอบใบขับขี่ 1000 บาท
  • หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก 30 ชม. ใช้เวลาเรียน 3-4 วัน พร้อมสอบใบขับขี่ 6000 บาท

ลักสูตรอบรม

  • อบรมสอบใบขับขี่ สำหรับผู้ข้อใหม่ ทั้งหลักสูตรรถยนต์ และ รถจักรยานยต์ ใช้เวลาอบรม 5 ชม. (อบรมอย่างเดียว) 500 บาท
  • อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถยนต์ และ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยน์ (5ปี ต่อ 5ปี) ใช้เวลาอบรม 1 ชม. 200 บาท
  • อบรมต่ออายุใบอนุาตขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก หรือ รถบรรทุก บ.2 ท.2 ใช้เวลาอบรม 2 ชม. 300 บาท

เปิดบริการ อบรมสอบใบขับขี่ 5 ชม. ทุกวัน พุธ และ ศุกร์ เวลา 09.00 – 14.00 น. (อบรมเสร็จรับไปรับรองไปจองคิวสอบที่สำนักงานขนส่ง ได้ทันที)
เปิดบริการ สอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์  ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 19.00 น. สามารถเลือกเวลาเรียนได้เอง