โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่
alumni

Big Bike Course

Big Bike เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ทางโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ได้จัดครูผู้ฝึกสอนรถจักรยานยนต์ ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ ในหลัก สูตร Big Bike Course กับ ทางศูนย์ฝึก A.P. Honda Safety Thailand เพื่อตอบสนองนักเรียนที่ให้ความไว้วางใจ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี ในการเรียนและสอบใบขับขี่ หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ 15 ชม. เพื่อที่ครูผู้ฝึกสอนนอกจากจะได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้ว ยังได้ รับการฝึกอบรมในหลักสูตร Big Bike กับทาง Honda อีกด้วย

Big Bike Course

ทำให้ผู้เข้าเรียนกับ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี มั้นใจได้ว่า เราจะนำความรู้ และ เทคนิคการสอนและคุณภาพส่งถึงตัวผู้เรียนอย่างแน่นอน

Big Bike Course
ยูพีดี นนทบุรี