โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

ข้อสอบเครืองหมายจราจรบนพื้นทางและขอบทาง

แนวข้อสอบใบขับขี่ ปี 2560

หมวด เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและขอบทาง

 1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

  ตอบ  ขับรถชะลอความเร็วรถลงและให้รถและคนที่ขวางหน้าไปก่อน
 2. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

  ตอบ เส้นชะลอความเร็ว
 3. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร? ตอบ รถที่อยู่ด้านเส้นทึบห้ามผ่านหรือคร่อมเส้นทึบ แต่รถที่อยู่ด้านเส้นประอาจแซงได้เมื่อเห็นว่าปลอดภัย
 4. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?
  ตอบ สามารถเปลี่ยนช่องเดินรถหรือช่องจราจรหรือสามารถแซงได้
 5. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

  ตอบ ขับรถให้ช้าลง ให้ทางแก่คนและรถที่อยู่ในทางขวางหน้า
 6.  เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

  ตอบ  ให้หยุดรถก่อนถึงเส้นแนวหยุดหรือเส้นให้ทาง.เพื่อให้คนเดินเท้าข้ามทางผ่านไปก่อน
 7.  เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ตอบ ขับรถภายในช่องจราจร ห้ามแซง.ห้ามขับรถผ่านหรือคร่อมเส้นโดยเด็ดขาด
 8. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ตอบ ขับรถในช่องการจราจร ห้ามคร่อมเส้น แต่แซงได้
 9. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร

  ตอบ  ให้หยุดรถก่อนถึงแนวเส้นขวางทุกครั้ง
 10. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร

  ตอบ เขตปลอดภัย
 11. เครื่องหมายนี้ หมายความว่าอย่างไร

  ตอบ ห้ามหยุดรถทุกชนิดภายในกรอบเส้นทแยง.ห้ามหยุดรถยกเว้นรถที่หยุดรอเพื่อเลี้ยวขวา