โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

คำถามที่พบบ่อย

เมื่อคุณมีความคิดที่ต้องการจะเรียนขับรถ ทำใบขับขี่ ต่ออายุใบขับขี่ ทำให้คุณต้องมองหาผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ด้านใบขับขี่ที่ดีที่สุด และต้องการคำตอบที่สามารถแก้ปัญหาให้กับคุณได้ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี จึงได้ทำการสรุป คำถามที่พบบ่อยมาเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาให้กับคุณได้ ไม่มากก็น้อย

คำถามที่พบบ่อย

Q : สามารถเรียนและสอบใบขับขี่ได้ที่โรงเรียนเลยไหม

A : ได้เลย โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้สามารถ เรียน-อบรม-สอบใบขับขี่ ที่โรงเรียนได้เลย ไม่ต้องไปสอบที่ขนส่งอีก โดยเมื่อจบหลักสูตรที่โรงเรียนกำหนด ทางโรงเรียนฯ จะออกเป็นหนังสือรับรองให้ ผู้เรียนที่ได้รับหนังสือรับรอง สามารถจองคิวผ่าน App: DLT Smart Queue เพื่อไปออกใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบขับขี่ ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด

Q : เรียนขับรถกับทางโรงเรียนแล้วได้ใบขับขี่เลยหรือไม่

A : ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ผู้ที่สามารถออกใบอนุญาตขับรถได้จะต้องเป็น เจ้าหน้าที่นายทะเบียน จากกรมการขนส่งทาง เมื่อเรียนจบตามที่โรงเรียนฯ กำหนด ทางโรงเรียนจะออกเป็น หนังสือรับรองผลการเรียน ให้ผู้เรียนที่ได้รับหนังสือรับรองฯ จะต้องนำหนังสือไปแสดง ต่อนายทะเบียน ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ กรมการขนส่งทางบก เพื่อที่จะขอออกใบอนุญาตขับรถ หรือ ใบขับขี่ (ไม่สามารถมอบอำนาจ หรือ ให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้)

Q : ไม่เรียนแต่สอบเลยได้ไหม

A : เนื่องจากอำนาจ และหน้าที่ ที่กรมการขนส่งมอบอำนาจ มาให้โรงเรียนปฏิบัตินั้น ผู้ที่ขอทำใบขับขี่ จะได้ เรียนขับรถตามกฏเกณฑ์ที่ กรมการขนส่งทางบกกำหนด มาเท่านั้น จึงจะสามารถสอบกับทางโรงเรียนได้ ในกรณีที่ไม่ต้องการเรียนแต่ขอสอบอย่างเดียว สิ่งที่โรงเรียนทำได้ คือ ให้อบรมเฉพาะภาคทฤษฏี 5 ชม. (สำหรับผู้ขอใบขับขี่ใหม่) และ ไปทำการสอบภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ ที่ กรมการขนส่งทางบกเอง เท่านั้น

Q : ทำไมขับรถได้แล้วยังต้องเรียนอีก สอบใบขับขี่เลยไม่ได้หรืออย่างไร

A : จากคำตอบข้อที่แล้ว ทางกรมการขนส่งทางบกมอบอำนาจ ให้โรงเรียนสอนขับรถ ดำเนินการสอนขับรถ พร้อมให้สิทธิ์ในการสอบใบขับขี่ ได้ ตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบก ในกรณีที่ผู้เรียนขับรถได้แล้ว ต้องการสอบใบขับขี่กับทางโรงเรียนสอนขับรถ ทางโรงเรียนฯ ขอแนะนำให้เรียนตามหลักสูตรที่กรมการขนส่งทางบก แล้วท่านจะรู้ว่า การขับรถได้ กับ ขับรถเป็นอย่างคุณภาพ มันแตกต่างกันอย่างไร

Q : รับรองได้หรือไม่ เมื่อเรียนกับทางโรงเรียนแล้วได้ใบขับขี 100%

A : โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี สามารถรับรองได้ว่า ถ้าผู้เรียน สามารถ ผ่านตามเกณฑ์ ระเบียบ ตามที่กรมการขนส่งกำหนด จนถึงกระบวนการออกหนังสือรับรอง ผู้เรียนสามารถได้ใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ ได้ 100%

Q : จะต้องใช้เวลาเท่าไหร ในการเรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่

A : ทางโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี ขอแนะนำแบบนี้นะครับ
# ถ้าขับรถไม่เป็นเลย หรือไม่มีพื้นฐานมาก่อน สำหรับหลักสูตรสอนขับรถยนต์ 15 ชม. ขอแนะนำให้ เรียน วันละไม่เกิน 2-4 ชม./วัน สำหรับภาคปฏิบัติ ส่วนภาคทฤษฏี 5 ชม. สามารถเรียน ให้จบในวันนั้นได้เลย
# ถ้ามีพืนฐานมาบ้างแล้ว หรือ ขับรถอยู่แล้วในชีวิตประจำวัน แต่ยังไม่มีขับขับขี่ สำหรับหลักสูตรสอนขับรถยนต์ 15 ชม ขอแนะนำให้เรียนพร้อมสอบ 2 วันจบ
# ในส่วนของการเรียนขับรถ จักรยานยนต์ หรือ มอเตอร์ไซด์ จะใช้เวลาเรียนพร้อมสอบ 2 วันจบ เช่นกัน

Q : ขั้นตอนการเรียนขับรถยนต์ มีอะไรบ้าง

A : การเรียนขับรถ กับทางโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี ผู้ปกครองหลายท่านสงสัย ทำไม ชม. แรกถึงไม่ได้ขับรถเลย ซึ่งอาจจะไปจำภาพ การเรียนขับรถสมัยเก่ามา หรือ เพราะความไม่เข้าใจ ในการเรียนขับรถจากโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี จึงขอแนะนำและปฏิบัติ ดังนี้
1. ให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฏหมายจราจร ที่เกี่ยวข้อง เสียก่อน เช่น ป้ายเตือน ป้ายบังคับ ป้ายแนะนำ ความแตกต่างของ สีแบ่งช่องจราจร ระหว่างสี ขาว กับ สีเหลือง เป็นต้น
2. สอนในเรื่องการบำรุ่งรักษารถ การเตรียมความพร้อมก่อนใช้รถ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือภายในรถ รู้ว่ายางอะไหล่อยู่ตรงไหน จะเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องรถอย่างไร น้ำมันที่รถใช้เป็นชนิดอะไร เป็นต้น
3. แนะนำเส้นทางบนสนามฝึกหัดขับ แนะนำท่าที่จะใช้ในการฝึกหัดขับ ทั้งหมด 13 ท่า และ ท่าที่ใช้ในการทดสอบ
4. หลังจากแนะนำเสร็จ ก็เป็นช่วงที่นักเรียนจะได้รับการฝึกขับรถ ตามที่ท่าฝึกต่างๆ ทั้ง 13 ท่า รวมถึงการออกไปฝึกบนถนนจริง
5. หลังจากรเรียนปฏิบัติ ครบ 10 ชม. แล้ว ก็ต้องเรียนภาคทฤษฏี อีก 5 ชม. ประกอบไปด้วย 1. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 2. การขับขี่รถอย่างปลอดภัย 3. จิตสำนึกและมารยาท 4.ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการแก้ปัญหาเบื้องต้น และท้ายสุด ก็จะเป็นช่วง ติวข้อสอบ ให้กับนักเรียนทุกท่าน
6. หลังจากที่นักเรียนสอบผ่านทั้งภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ ทางโรงเรียนก็จะออกหนังสือรับรองให้ ผู้เรียนสามารถนำหนังสือรับรองไปแสดงต่อนายทะเบียน เพื่อออกใบอนุญาตขับขี่ ได้ทันที่ โดยไม่ต้องทำการสอบอีกที่ขนส่ง

Q : สอนขับรถจริงบนถนนไหม

A : เราอยากให้นักเรียนที่ผ่านโรงเรียนสอนขับรถของเรา สามารถขับรถเป็นอย่างมีคุณภาพ และสามารถใช้ในการดำเนินชีวิตได้จริง เราจึงมุ่งเน้นพานักเรียนให้ฝึกขับรถออกถนนใหญ่ ชนิดไม่คิดห่วงน้ำมัน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้เรียนด้วยว่า เมื่อฝึกขับรถแล้วเกิดความชำนาญขนาดไหน เพราะเมื่อออกถนนใหญ่ไปแล้ว ไหนจะต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ยังต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วย

Q : ใบขับขี่ขาดต่ออายุ เกิน 1 ปี จะต้องทำอย่างไร

A : ระเบียบของกรมการขนส่งทางบก การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทั้งการขอใหม่ เปลี่ยนชนิด และต่ออายุ สรุปได้ว่า
กรณีที่ 1 : ใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี จะต้องทำการ อบรมทฤษฏี กับ สอบข้อเขียนใหม่
กรณีที่ 2 : ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี จะต้องทำการ อบรมทฤษฏี สอบข้อเขียน สอบปฏิบัติ ใหม่ทั้งหมด
ในกรณี ดังกล่าว สามารถอบรมภาคทฤฏี กับทางโรงเรียนสอนขับรถได้ โดยใช้เวลาในการอบรม 5 ชม. แล้วไปดำเนินการต่อที่ขนส่ง หรือ เรียนพร้อมสอบใบขับขี่ กับทาง โรงเรียนสอนขับรถ ใช้เวลา 2 วันจบ พร้อมรับหนังสือรับรอง ไปยื่นขอออกใบขับขี่ ที่ขนส่งได้ทันที่

Q : ชาวต่างชาติ สามารถ เรียนและสอบใบขับขี่ได้หรือไม่ แล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

A : สามารถทำได้ ครับ ถ้ามีเอกสารครบตามที่ กรมการขนส่งทางบก โดยเอกสารที่ใช้ทำใบขับขี่ สำหรับชาวต่างชาติ ประกอบไปด้วย ดังนี้
1. Passport ตัวจริงพร้อมสำเนา
2. หนังสือรับรองการทำงาน (Work Permit) / กรณีไม่ได้ทำงานต้องใช้หนังสือรับถิ่นที่อยู่จาก ตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานฑูต
3. ใบรับรองแพทย์ ไม่เกิน 1 เดือน
4. ภายถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
* หมายเหตุ : ข้อสอบที่ใช้ในการสอบใบขับขี่ มี 2 ภาษา : ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ และ สามารถกดฟังเสียงคำถามและคำตอบที่จะเลือกได้