โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

ตัดแต้มใบขับขี่

ใกล้บังคับใช้เต็มที่ กับ “ระบบ ตัดแต้มใบขับขี่ และ อบรมคืนแต้มใบขับขี่” พรบ.จราจรทางบก 2563

โดยใน ปี 2563 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่ว่าด้วย ระบบ ตัดแต้มใบขับขี่ หรือ ระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ (ตัดแต้มใบขับขี่) ที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก 2562 และ ประกาในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมและลดพฤติกรรมความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถ โดยจะมีผลบังคับใช้หลัง 90 วัน นับจากประกาศ

ตัดแต้มใบขับขี่

การ ตัดแต้มใบขับขี่ หรือ การตัดคะแนน

สำหรับข้อกำหนดว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับระบบการบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับรถ การกำหนดคะแนน การตัดคะแนน หรือ การตัดแต้มใบขับขี่ การคืนคะแนน  และการเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการขับรถและวินัยจราจร พ.ศ.2562 จะใช้บังคับเฉพาะผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น ไม่ว่าจะมีกี่ใบก็ตาม แต่ละคนจะได้รับคนละ 12 คะแนน เมื่อทำผิดในข้อหาที่กำหนดจะถูกตัดคะแนนตามข้อหานั้นๆ โดยจะมีการหักแต้มความผิด 20 ข้อหา ส่วนมากจะเป็นความผิดที่ส่งผลต่อการใช้รถใช้ถนน

เริ่มแล้ว!!! 📣 กรมการขนส่งทางบก ขานรับนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถมาพิจารณา พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต “สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาต ขับรถสาธารณะและรถขนส่ง 🚛🚕 เท่านั้น เริ่มบังคับใช้ 1 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป

สรุป

 • ทุกคนมี 12 คะแนน
 • ถ้าถูกตัดแต้มใบขับขี่จนหมด 12 คะแนน (จะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน)
 • ทำผิดหลายข้อหาในครั้งเดียว (คะแนนที่ถูกตัดคะแนน จะไม่เกิน 8 คะแนน)

การคืนคะแนน หรือ คืนแต้มใบขับขี่

 • เมื่อเหลือ 0 คะแนน (ถูกสั่งพักใช้ฯ 90 วัน) หลังพ้นกำหนด และผ่านการอบรม จากกรมการขนส่งทางบก จะได้คืน 12 คะแนน หากพ้นกำหนดแต่ไม่ผ่านการอบรม ได้คืน 8 คะแนน หากไม่ทำผิดอีกได้คืนปีละ 2 คะแนน (รวม 2 ปี)
 • กรณีที่ถูกพักใบอนุญาตขับขี่ ต้องเข้ารับการอบรมจากกรมการขนส่งทางบก จะได้คะแนนคืนทั้งหมด 12 คะแนน
 • ในกรณีที่แต้มใบขับขี่ ติดลบจะทดไว้แล้วหักออกจากการคืนแต้ม
อบรมคืนแต้มใบขับขี่

การอบรมคืนคะแนน หรือ อบรมคืนแต้มใบขับขี่

 • เป็นการอบรมของกรมขนส่งทางบกซึ่งผู้อบรมต้องชำระค่าอบรมเอง
 • เป็นการอบรมที่กรมขนส่งทางบก มอบหมายให้ โรงเรียนสอนขับรถ ที่กรมให้การเห็นชอบเป็นผู้ดำเนินการอบรมแทน
 • เมื่อถูกตัดเหลือ 6 คะแนน สามารถอบรมเพื่อรับคะแนนคืนได้ โดยมีสิทธิอบรมปีละ 1 ครั้ง
 • เมื่อถูกตัดเหลือ 0 คะแนน สามารถอบรมเพื่อให้ได้คืน 12 คะแนนได้
 • การอบรมคืนแต้ม 1 แต้ม หรือ 1 คะแนน ใช้เวลาอบรม 30 นาที พร้อมสอบข้อเขียนในเรืองที่อบรม 5 ข้อ

โทษที่ได้รับ

 • หากโดนพักใช้ใบอนุญาขับขี่ 3 ครั้ง ภายใน 3 ปี จะโดนพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ 1 ปี
 • หากโดนพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ ซ้ำอีกภายใน 1 ปี จะโดนเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งต้องรอ 5 ปี ถึงจะสามารถทำใบขับขี่ใหม่ได้

ข้อมูลจาก : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) , กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) , อบรมคืนแต้มใบขับขี่ ยูพีดี นนทบุรี