fbpx

ทำเนียบนักเรียนที่จบหลักสูตรสอนขับรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ ปี 2563

ทำเนียบนักเรียนขับรถ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบหลักสูตรสอนขับรถยนต์ และ หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ ปี 2563

เรียนขับรถพร้อมสอบ
“สร้างสรรสังคมไทย ขับขี่ปลอดภัย มั้ันใจ ยูพีดี”

หลักสูตรสอนขับรถ และ รถจักรยานยนต์ ปีการศึกษา 2563

ทำเนียบนักเรียนขับรถ