โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

สมัครเรียนขับรถ

สมัครเรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ ที่นี้ได้เลย สะดวกรวดเร็ว ที่เดียวจบ เลือกวันและเวลาเรียนได้เอง

สมัครเรียนขับรถ
สมัครเรียนขับรถ

สมัครเรียนขับรถผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี สำหรับหลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ | อายุ 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับหลักสูตรสอนขับรถยนต์ และ อายุ 20 ปีบริบูรณ์ สำหรับหลักสูตรรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางรถบรรทุก บก บ2
  2. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
  3. ไม่มีอาการตาบอดสี หรือปัญหาการมองเห็นสี

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ สมัครเรียนขับรถ

  1. บัตรประชาชนตัวจริง จำนวน 1 ใบ
  2. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) ตัวจริง จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ

กรุณกรอกแบบฟอร์มให้ถูกต้องตามความเป็นจริง เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับ Ticket แล้วจะรีบติดต่อกลับไปครับ

www.upddrive.ac.th , www.updrangsit.com , www.upddriving.com