สมัครเรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ ที่นี้ได้เลย สะดวกรวดเร็ว ที่เดียวจบ


สมัครเรีนขับรถผู้สมัคร ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี สำหรับหลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ และ และ อายุ 18 ปีบริบูรณ์ สำหรับ หลักสูตรสอนขับรถยนต์
  2. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
  3. ไม่มีอาการตาบอดสี

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ สมัครเรียนขับรถ

  1. บัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
  2. ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) ตัวจริง จำนวน 1 ชุด

หมายเหตุ

  1. สำหรับ หลักสูตรรถยนต์ 15 ช.ม และ รถจักรยานยนต์ 15 ช.ม
  2. สำหรับ หลักสูตรผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถ 1 ช.ม

www.upddrive.ac.th

สนใจติดต่อ 02-5846341-2 | Line ID : @updnon