โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์

สอนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ หรือ สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ บนสนามฝึกหัดขับกว่า 6 ไร่ ติดถนนใหญ่เดินทางสะดวก ครูผู้ฝึกสอนผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก  ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 วัน สะดวกรวดเร็วและไม่เสียเวลา พิเศษสามารถเลือกช่วงวันเรียนได้ ทั้งวันธรรมดาและวันเสาร์อาทิตย์ มีรถมอเตอร์ไซด์ให้เลือกในการฝึก ทั้งแบบ ออโตเมติก แบบเกียร์ธรรมดา และ แบบมีคลัช

https://www.upddrive.ac.th/สอนขับรถจักรยานยนต์/

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ คุณสมบัติผู้เรียน

หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ อายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน ดังนี้

 • การทดสอบปฏิกิริยา
  • ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ ในฐานนี้วัตถุประสงค์ เพือทดสอบประฏิกิริยาและความเร็ว
 • การทดสอบสายตา
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
  • การทดสอบการมองเห็นสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

หลักฐานการรับสมัคร

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน)

สอนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ หรือ สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ หลักสูตร 15 ชม. ประกอบไปด้วย

Learn to drive a motorcycle

1. ภาคทฤษฎี ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมทฤษฏี จำนวน (5 ชั่วโมง)

(1) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น ป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายบังคับ และ ป้ายแนะนำ จำนวน 2 ชั่วโมง
(2) ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ การเรียนรู้เสียงนำสมอง การคาดการณ์ ประประเมินสถานการณ์ จำนวน 2 ชั่วโมง
(3) ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์ เช่น การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน จำนวน 1 ชั่วโมง

เรียนขับรถจักรยานยนต์

สอนขับรถจักรยานยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ หรือ สอบใบขับขี่มอเตอร์ไซด์ 2. ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงการอบรมและฝึกหัดขับรถ จำนวน (10 ชั่วโมง)

(1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง ได้แก่
– การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน
– การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ
– การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
– การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง ทั้งการใช้เบรกเฉพาะล้อหน้า การใช้เบรกเฉพาะล้อหลัง หรือ ใช้ทั้งสองอย่างพร้อมกัน
– การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างกัน ตามความเร็วรอบของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
– การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

(2) การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่างที่ขนส่งกำหนด ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง ได้แก่
– การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
– การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส) ทั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกควบคุมแฮนด์รถจักรยานยนต์ ให้สัมพันธ์กับความเร็วของตัวรถ
– การกลับรถทางแคบ หรือ บนพื้นที่จำกัด
– การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ

เรียนขับรถจักรยานยนต์(3) ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

www.upddrive.ac.th โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี

สนใจติดต่อ

025846341-2

http://www.facebook.com/upddrive