สอนขับรถยนต์

สอนขับรถยนต์ หลักสูตรสอนขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ มาตรฐาน 4 ขั้นตอน รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก

สอนขับรถยนต์

สอนขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่

1. หลักสูตรสอนขับรถยนต์ ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย มารยาทในการขับรถและสาเหตุและการป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และอุปกรณ์ควบคุมภายในรถยนต์

สอนขับรถยนต์

โรงเรียนสอนขับรถ

2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์

การใช้ รถเกียร์ธรรมดาหรือ รถเกียร์ออโต้ การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง เป็นต้น

อบรมใบขับขี่

ฝึกขับรถ

3. การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ

บนพื้นที่ สนามฝึกหัดขับรถขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 6 ไร่ เพื่อใช้ในการฝึกหัดขับตามทาทางต่าง และ เป็.นการฝึกทักษะก่อนออกถนนจริง เช่น บริเวณฝึกหัดการเบรก การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า การขับรถเดินหน้าและ ถอยหลังในทางตรง การขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้าย การขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างทางตรง 90 องศา การกลับรถทางแคบ การหยุดรถและออกรถบนทางลาด การถอยหลังเพื่อกลับรถการฝึกหัดขับรถ คอร์สรูปตัวแอล เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจรตามลักษณะของสนามฝึกหัดขับรถ

เรียนสอนขับรถยนต์

เรียนขับรถถอย

4. ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

ตามเส้นทางที่โรงเรียนคัดสรร เพื่อความปลอดภัยสำหรับนักเรียนฝึกใหม่

สอนขับรถยนต์
เปิดสอนทุกวัน :

ตารางเรียนภาคปฏิบัติ : นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ครั้งละ 2-4 ชม. ต่อ 1 วัน ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกและกำหนดตารางเรียนได้เองได้จนครบ 10 ช.ม.
8:00 – 10:00 10:00 – 12:00

พัก
13:00- 15.00 15:00 – 17:00

ตารางเรียนภาคทฤษฏี : จะกำหนดให้มีการอบรมเฉพาะ วันเสาร์ หรือ อาทิตย์ เวลา 8:00 – 12:00 น.

คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

  • ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
  • ไม่มีอาการตาบอดสี

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  • ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) ตัวจริง จำนวน 1 ชุด
  • ภายถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ยินดีต้อนรับ

385252_516638795034142_765325849_n

ภาพ วีออส : www.autoplacemagazine.com/