โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

สอนขับรถยนต์ สำหรับผู้ที่ขับรถเป็นแล้ว

สอนขับรถยนต์ สำหรับผู้ที่ขับรถเป็นแล้ว แต่ยังไม่มีใบขับขี่ หรือ สำหรับผู้ไม่มีเวลาไปทำใบขับขี่ที่กรมการขนส่งทางบก เป็นหลักสูตรสอนขับรถยนต์ หรือ เรียนขับรถยนต์ พร้อมสอบใบขับขี่ 15 ชม.

สอนขับรถยนต์

เพราะเราเข้าใจ บนท้องถนนเมืองไทย ยังมีอยู่มาก ที่ขับรถโดยไม่มีใบขับขี่ การที่จะให้ไปสอบที่ขนส่ง ก็ใช้เวลามากเสียเหลือเกิน จะต้องรอคิวนาน อย่างน้อย 1 เดือน ไหนจะต้องลางาน อีก 2-3 วันกว่าจะจบกระบวนการ

บทลงโทษผู้ที่ไม่มีใบขับขี่ และ ผลกระทบ

 • ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถ ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
 • ขับรถในระหว่างใบอนุญาตขับรถ สิ้นอายุ ถูกพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต หรือถูกยึดใบอนุญาต ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท จำคุกไม่เกิน 3 เดือน
 • ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันมีสิทธิ์ยกเว้นการจ่ายค่าสินไหมค่าซ่อมรถของผู้เอาประกันได้

หลักสูตรสอนขับรถยนต์ 15 ชั่วโมง

สอนขับรถยนต์ สำหรับผู้ที่ขับรถเป็นแล้ว เป็นการเรียนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่ กับทาง โรงเรียนสอนขับรถได้เลย เรามีการปรับและพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน โดย เนื้อหาหลักยังคงอิงตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบก

เรียนขับรถยนต์

จุดเด่นของหลักสูตรสอนขับรถยนต์ สำหรับผู้มีใบขับขี่แล้ว

 • สอนขับรถยนต์ 15 ชม. เป็นการเรียนขับรถภาคปฏิบัติ 10 ชม. และ อบรมภาคทฤษฏี 5 ชม.
 • สอนโดยครูผู้ฝึกสอนขับรถยนต์ ที่ผ่านการับรองจากกรมการขนส่งทางบก และ ผ่านการอบรมจาก Toyota Racing ทักษะการขับขี่ขั้นสูง
Toyota Racing
 • เลือกวันเวลาเรียนขับรถได้เอง ใช้เวลาเรียนพร้อมสอบใบขับขี่ เพียง 2 วัน สะดวกช่วงไหนเลือกเวลานั้น
 • เปิดอบรมและสอบใบขับขี่ เฉพาะเสาร์ หรือ อาทิตย์ ไม่ต้องเสียเสียวันลางาน
 • เน้นปรับพื้นฐานการขับให้ถูกต้อง ตามมาตราฐานการขับที่ถูกต้อง
 • เพิ่มทักษะการขับรถอย่างปลอดภัย การตระหนักรู้ถึงเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
 • สอนเทคนิคการสังเกตุ การคาดการณ์ และ พฤติกรรมของผู้ใช้ทาง
 • เน้นการการขับออกถนนใหญ่ เพื่อที่ครูผู้ฝึกสอนจะได้ปรับการขับให้ถูกต้อง
 • การจำลองภาพขับรถขณะเมาสุรา
 • BE-WAGON การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนใช้งาน และ การเตรียมพร้อมก่อนการออกรถ 8 ขั้นตอน
สอนขับรถยนต์
 • พร้อมเน้นการทำข้อสอบและภาคทฤษฎี ซึ่งในช่วงหลักจากเดือน มีนาคม 2563 จะมีการปรับข้อสอบใบขับขี่ใหม่ ทำให้ยากขึ้น เป็นแบบแนววิเคราะห์
สอบใบขับขี่

หลักฐานการรับสมัคร และ คุณสมบัติ

ผู้สมัครเรียน ต้องมี อายุ 18 ปี บริบูรณ์ คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบก 

 • บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
 • รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 1 เดือน) ต้องใช้ “ใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง” มีอายุไม่เกิน 1 เดือน (Download รูปแบบใบรับรองแพทยสภา รับรอง)
ใบรับรองแพทย์

ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ 4 ขั้นตอน ดังนี้

 • การทดสอบปฏิกิริยา
  • ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า เพื่อทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้าดูว่าสามารถตอบสนองเมื่อเห็นสัญญาณไฟเขียวเปลียนเป็นสีแดงความเร็วในการเหยียบเบรคได้ทันท่วงที่ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยเมื่อขับารถในสถานการณ์จริง
 • การทดสอบสายตา
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ เป็นการทดสอบสายตาการจำลองสายตาทางกว้่างในขณะขับแซง หรือ การเปลียนเลน ซึ่งจำเป็นในการขับขี่บนถนนจริง
  • การทดสอบสายตาทางลึก ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ เป็นการทดสอบสายตา เพื่อการจอดหรือการถอยรถ เป็น
  • การทดสอบสายตาการมองเห็นสี ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ เพื่อเป็นการทดสอบและการรับรู้ของสีที่แตกต่างกัน

ให้บริการครอบคลุมพื้นที่

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี บนพื้นที่ กว่า 6 ไร่ รองรับให้บริการสอนขับรถ นนทบุรี ปากเกร็ด แจ้งวัฒนะ บางบัวทอง รัตนาธิเบศร์ ราชพฤษ์ พระราม 5 ไทรน้อย จะเดินทางมาจากกรุงเทพ ก็แสนง่าย โดยขึ้นรถไฟฟ้าสายสีม่วง มาลงตามจุดที่ให้บริการ ก็จะมีโรงเรียนเรียนไปรับตามสถานที่กำหนด หรือ ขับรถมาเอง รถก็ไม่ติด ตามถนน บางกรวย ราชพฤษ์ มาได้เลย