สอนขับรถ

สอนขับรถ หลักสูตรสอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่ มาตรฐาน ของโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี  รับรองโดยกรมการขนส่งทางบก และ กระทรวงศึกษาธิการ

สอนขับรถ

สอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่

หลักสูตรที่เปิดสอนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่

 • หลักสูตรสอนขับรถยนต์ 15 ชม.
 • หลักสูตรสอนขับรถจักรยานยนต์ 15 ชม.
 • หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก รถบรรทุก 30 ชม. (สำหรับผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์แล้ว)
 • หลักสูตรสอนขับรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก รถบรรทุก 41 ชม.

หลักสูตรสอนขับรถ

โดยหลักสูตรการสอนขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และ รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก รถบรรทุก 6-10 ล้อ บ2 ท2 นั้น จะแบ่งเป็น ทั้งภาคทฤษฎี และปฎิบัติ โดยชั่วโมงการสอนจะแบ่งแตกต่างกันออกไปตามแต่ ละหลักสูตร ตัวอย่างเช่น

การเรียนการสอนภาคทฤษฏี

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การขับขี่รถอย่างปลอดภัยและการคาดการณ์
 • จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ
 • ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล
 • กฏหมายแพ่ง และกฏหมายอาญา
 • การเตรียมความพร้อมของรถก่อนและหลังการใช้งาน ความรู้เกี่ยวกับรถและเครื่องยนต์
 • หน้าที่ผู้ขับรถ มนุษย์สัมพันธ์ และ มารยาทในการขับรถ
 • ความรู้เกี่ยวกับการฝึกหัดขับรถเบื้องต้น
 • ควารมรู้เกียวกับสินค้าและการขนส่งอันตราย

สอนขับรถ

สอนขับรถ

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (1)

 • ความรู้เบื้องต้นเกียวกับการขับรถ การใช้ รถเกียร์ธรรมดาหรือ รถเกียร์ออโต้
 • การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน ฺBEWAGON
  • B (Brake) เบรก ควรตรวจสอบระบบเบรกทั้งหมด
  • E (Electric) ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ทั้งหมด ทั้งไฟหน้า ไฟเบรก ไฟเลี้ยว และไฟท้าย
  • W (Water) ถังพักน้ำ ควรตรวจเช็คระบบน้ำต่างๆ ภายในรถ
  • A (Air) ตรวจเช็คระบบเกี่ยวกับลมยาง
  • G (Gasoline) ตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง
  • O (Oil) ตรวจเช็คน้ำมันเบรกและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ
  • N (Noise) ตรวจสอบเสียงที่ผิดปกติของรถยนต์
 • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง เป็นต้น

เรียนขับรถ

สอนขับรถ

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (2)

บนสนามฝึกหัดขับรถขนาดใหญ่ ขนาด 6 ไร่ บนพื้น คสล. ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก ให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ ได้นำมาใช้ในการฝึกหัดขับตามท่าทางต่างๆ  เช่น บริเวณฝึกหัดการเบรก การเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า การขับรถเดินหน้าและ ถอยหลังในทางตรง การขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้าย การขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างทางตรง 90 องศา การกลับรถทางแคบ การหยุดรถและออกรถบนทางลาด การถอยหลังเพื่อกลับรถการฝึกหัดขับรถ คอร์สรูปตัวแอล เครื่องหมายจราจรและสัญญาณจราจรตามลักษณะของสนามฝึกหัดขับรถ เป็นต้น

เรียนสอนขับรถยนต์

สอนขับรถบรรทุก

การเรียนการสอนภาคปฏิบัติ (3)

ฝึกหัดขับออกถนนตามเส้นทางที่โรงเรียนกำหนด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ นำเทคนิคที่ได้เรียนมาในภาคสนามมาใช้ ให้เกิดทักษะ ความปลอดภัยและได้รู้จักการวางแผนก่อนออกถนนจริง

สมัครเรียนขับรถ

เปิดสอนทุกวัน

ตารางเรียนภาคปฏิบัติ :

นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ครั้งละ 2-4 ชม. ต่อ 1 วัน ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกและกำหนดตารางเรียนได้เองได้จนครบ ตามหลักสูตรที่กำหนด

 • 08.00 – 10.00
 • 10.00 – 12.00
 • 13.00 – 15.00
 • 15.00 – 17.00
 • 17.00 – 19.00 (รอบพิเศษ)

ตารางเรียนภาคทฤษฏี :

กำหนดให้มีการอบรมเฉพาะ วันเสาร์ หรือ อาทิตย์ เวลา 07.00 – 12.00 น.

คุณสมบัติผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ

 1. หลักสูตรรถจักรยานยนต์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์
 2. หลักสูตรรถยนต์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 3. หลักสูตรรถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก รถบรรทุก บ2 ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ หรือ ผู้ที่ต้องการใบขับขี่รถที่ใช้เพื่อการขนส่งทางบก ขับรถบรรทุก สาธารณะ ท2 จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และ ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากร
 4. ไม่เป็นผู้พิการทางสายตา
 5. ไม่มีอาการตาบอดสี

เอกสารหลักฐานประกอบคำขอ

 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ (ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน) ตัวจริงชนิด ที่เป็น 2 ส่วนแบบใหม่  จำนวน 1 ชุด
 • ภายถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

สอนขับรถ

โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ยินดีต้อนรับ