โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่
แนวข้อสอบ

สอบใบขับขี่รถยนต์ภาคปฏิบัติ

เทคนิค สอบใบขับขี่รถยนต์ ภาคปฏิบัติ

เทคนิค สอบใบขับขี่รถยนต์ ท่าสอบปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ มีท่ามาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้กำหนดจะต้องสอบอยู่ 3 ท่าด้วยกัน ดังนี้

 1. การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า (ท่าบังคับ)
 2. การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง (ท่าบังคับ)
 3. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย (ท่าเลือก)

1. การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า (ท่าบังคับ)

ในบรรดาท่าสอบปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทั้ง 3 ท่านั้น ท่านี้ ถือได้ว่าเป็นท่าที่หินที่สุดในบรรดาทั้ง 3 ท่าเลยก็ว่าได้ เพราะในบรรดาผู้ที่สอบปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ไม่ผ่าน และต้องมาขอสอบซ่อม ส่วนมากก็มีสาเหตุจากการสอบตกท่านี้มากที่สุดในบรรดาทั้ง 3 ท่า

 • ต้องขับรถเดินหน้าไปจุดที่กำหนด โดยให้หยุดรถเพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น
 • ด้ายซ้ายของรถต้องขนานขอบทาง (ฟุตบาท) ล้อหน้าและล้อหลังซ้ายจะต้องอยู่ในเส้น ที่ห่างกับฟุตบาท ไม่เกิน 25 เซนติเมตร
 • หน้ารถหรือกันชนหน้าต้องไม่ล้ำจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถไม่เกิน 1 เมตร

สอบใบขับขี่รถยนต์

หลักเกณฑ์การสอบท่าจอดรถเทียบทางเท้า

บังคับรถของคุณ เข้าจอดเทียบกับฟุตบาท โดยให้ล้อรถทั้ง 2 ล้อของคุณ เหยียบอยู่บนเส้นสีขาวที่กำหนดไว้ โดยที่ล้อไม่ชนกับขอบฟุตบาทให้ได้

สอบใบขับขี่รถยนต์
สอบใบขับขี่รถยนต์
 • บังคับรถเอียงไปทางซ้ายเข้าหาฟุตบาท โดยกะระยะให้ล้อหน้าของรถเหยียบกับเส้นสีขาวที่กำหนดไว้ให้ ซึ่งขั้นตอนนี้ต้องระมัดระวังพอสมควร เพราะถ้าเดินรถเข้าไปลึกเกินไป ล้อรถจะชนกับขอบฟุตบาทได้
 • เมื่อล้อหน้าของรถเหยีบกับเส้นสีขาวที่กำหนดไว้ให้แล้ว ให้หมุนพวงมาลัยกลับมาทางขวา โดยค่อยๆไล่ให้ล้อหลังของรถเข้ามาเหยียบเส้นสีขาวที่กำหนดไว้ (โดยในขั้นตอนนี้ อาจจะอาศัยการมองกระจกข้างของรถช่วย เพื่อให้เห็นว่าล้อหลังของรถเข้ามาเหยียบบนเส้นสีขาวแล้ว)
  เมื่อล้อหลังของรถคุณ เข้ามาเหยียบบนเส้นสีขาวแล้ว ให้หมุนนพวงมาลัยรถกลับมาให้ตรง โดยข้อควรระวังของขั้นตอนนี้ก็คือ หากเดินรถกลับมาทางขวามากเกินไป ล้อหน้าของรถคุณอาจจะหลุดออกจากเส้นสีขาวได้

 • เมื่อหมุนพวงมาลัยกลับมาตรงแล้ว ให้เดินรถไปด้านหน้าตรงๆ หากคิดว่าล้อหน้าของคุณไม่เหยียบเส้นให้ปรับแต่งได้ตามพอสมควร แล้วเดินหน้าไปจอด ณ บริเวณที่กรรมการสอบกำหนดเอาไว้
  *ทริกการสังเกตุที่สำคัญสำหรับขั้นตอนนี้คือ หากเดินรถไปข้างๆตรงๆแล้ว ล้อหลังของคุณยังเหยียบอยู่บนเส่นขาวอยู่ ก็แสดงว่าล้อหน้าของคุณก็กำลังเหยียบอยู่บนเส้นขาวเช่นเดียวกัน*

2. การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง (ท่าบังคับ)

ท่า เดินหน้า ถอยหลังตรง ถือว่าเป็นท่าสอบปฏิบัติเพื่อขอในอนุญาติขับขี่รถยนต์ที่ไม่ยาก จุดสำคัญคือการประคองรถให้เดินหน้าตรงไปเท่านั้น ในกรณีที่รถเบียงไปด้านใดด้านหนึ่งให้รีบดำเนินงานแก้ไข ก่อนที่จะมาแก้ตอนถอยหลัง

 • ช่องเดินรถมีขนาดความกว้าง 2.5 เมตร ยาว 10-12 เมตร
 • ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังได้เพียงครั้งเดียว
 • เครืองยนต์ต้องไม่ดับในระหว่างทดสอบ

สอบใบขับขี่รถยนต์

หลักเกณฑ์การสอบท่า เดินหน้า ถอยหลังตรงเดินหน้าและถอยหลังรถของคุณตรงๆ ในช่องทางที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้ โดยที่รถต้องไม่ชนกับสิ่งกีดขวาง

 • เดินหน้ารถของคุณเข้าไปในช่องทางที่เจ้าหน้าที่คุมสอบกำหนดไว้ให้ โดยต้องพยายามแต่งรถของคุณให้ตรง หลังจากนั้นให้เดินหน้าตรงๆ ช้าๆไปจอดยังจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้
 • หลังจากนั้นให้ถอยหลังตรงๆ ช้าๆ มาจอดยังจุดที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ เมื่อทำสำเร็จแล้วให้ขับรถออกไปได้ เท่านี้ก็ผ่านฉลุยแล้ว สำหรับท่านี้

*ข้อควรระวังของการสอบท่านี้ก็คือ ต้องพยายามตั้งรถให้ตรง มิเช่นนั้น รถของคุณอาจจะชนกับสิ่งกีดขวางด้านข้างได้ โดยให้เดินรถไปอย่างช้าๆ*

3. การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย (ท่าเลือก)

ท่านี้ เป็นการทดสอบทักษะในการถอยหลังเข้าจอดรถ โดยที่มีพื้นที่จำกัด ซึ่งอาจจะเป็นท่าที่ยากสำหรับผู้ที่ยังขาดความชำนาญในการจอดรถ ซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการกะระยะ แต่เราก็มีเทคนิคสำหรับสอบผ่านท่านี้ได้โดยง่าย ซึ่งถ้าปฏิบัติตามเทคนิคนี้แล้ว การสอบผ่านท่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

หลักเกณฑ์การสอบท่าถอยหลังเข้าจอด

ถอยหลังเข้าจอดในพื้นที่ซึ่งเจ้าหน้าที่กำหนดไว้ให้ (ล้อรถอยู่ในเส้น) และรถของคุณ ต้องไม่ชนกับสิ่งกีดขวางเด็ดขาด โดยในขณะที่สอบ สามารถเปลี่ยนเกียร์เดินหน้า-ถอยหลัง จนออกจากช่องว่างทางด้านซ้าย ได้ไม่เกิน 7 เกียร์

1. เดินรถขนานไปกับเส้น ให้ล้อหลังของรถคุณ ตรงกับเสาต้นที่ 3 ดังภาพด้านบน โดยพยายามให้ระยะห่างระหว่างรถกับเสาน้อยที่สุด

2. หมุนพวกมาลัยไปทางซ้ายให้สุด แล้วใส่เกียร์ถอยหลังเข้าไปช้าๆ โดยให้มองที่กระจกด้านขวาของรถ เมื่อเห็นเสาในกระจกครบทั้ง 3 ต้น (เสาต้นที่ 4, 5 และ 6) แล้ว ให้หยุดรถ
3. คืนพวงมาลัยกลับมาให้ตรง แล้วถอยหลังเข้ามา ให้หัวรถด้านซ้ายตรงกับเสาต้นที่ 3 แล้วให้หยุดรถ

4. หมุนพวกมาลัยไปทางขวาให้สุด ถอยหลังเข้าไปช้าๆ จนตัวรถเข้าไปอยู่ในเส้นทั้งหมด และขนานเป็นแนวเดียวกับเส้น โดยระหว่างถอย ให้มองกระจกข้างด้านซ้าย และกระจกมองหลัง เพื่อระวังไม่ให้รถไปชนกับสิ่งกีดขวางเสียก่อน ซึ่งหากคิดว่าจะถอยไม่พ้นสิ่งกีดขวาง อย่าฝืน ให้เดินหน้า แต่งรถได้ตามสมควร แต่ต้องระวังไม่ให้เปลี่ยนเกียร์เดินหน้า-ถอยหลังรวมออกจากช่องว่างด้านซ้าย เกิน 7 เกียร์

เมื่อตัวรถเข้าไปอยู่ในเส้นทั้งหมด และขนานเป็นแนวเดียวกับเส้น ก็เตรียมตัวออกจากช่องว่างด้านซ้าย แต่ที่อย่าลืมเป็นอันขาดคือการเปิดไฟเลี้ยวขวา เมื่อต้องการจะออกจากช่องว่างทางด้านซ้าย เพียงเท่านี้ว่า เราสอบผ่านท่านี้แล้ว ซึ่งหากปฏิบัติตามเทคนิคนี้แล้ว การสอบผ่านท่านี้ ย่อมไม่ใช่เรื่องยาก