โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

อัตราค่าธรรมเนียมใบขับขี่ หรือ ใบอนุญาตขับรถ

หลังจากที่ผ่านการเรียน อบรม และสอบใบอนุญาตขับรถ กับทาง โรงเรียนสอนขับรถยูพีดี นนทบุรี ก็เป็นช่วงขั้นตอนสำคัญนั้นก็คือการออกใบอนุญาตขับรถ ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ กรมการขนส่งทางบก นั้นเอง

โดยกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราวใหม่ ประกอบด้วย

●ใบอนุญาต ขับรถยนต์ชั่วคราวปรับจาก 100 บาท/ปี เป็น 200 บาท/ 2 ปี

●ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวจาก 50 บาท/ปีเป็น 100 บาท / 2 ปี [โดยมีค่าคำขอ 5 บาท]

ทั้งนี้ สำหรับ อัตราค่าธรรมเนียมที่ปรับใหม่นั้น หากเปรียบเทียบกับอายุของใบอนุญาตขับรถที่เพิ่มขึ้นจาก 1 ปี เป็น 2 ปีแล้ว เท่ากับว่าผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

อัตราค่าธรรมเนียมใบขับขี่

โดยการคิดอัตราค่าธรรมเนียมใบขับขี่ นั้น ยกตัวอย่าง ดังนี้

  1. ในกรณีที่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ชนิดนั้นๆ เป็นใบแรก นั้นจะมีอายุเพียงแค่ 2 ปี ทั้งใบขับขี่รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ เราจะเรียกใบอนุญาตชนิดนี้ว่า ใบอนุญาตขับรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ ชั่วคราว โดยทางนายทะเบียนผู้ออกบัตร จะคิดอัตราค่าธรรมเนียน ในการออกใบขับขี่ ดังนี้ ค่าธรรมเนียม 2 ปี : 200 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท = 205 บาท
  2. ในกรณีที่ผู้ขับรถใบอนุญาตขับขี ต้องการจะขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ รอบที่ 2 หรือรอบต่อๆไป ใบขับขี่รอบที่นี้ที่ทางนายทะเบียนออกให้จะเป็น ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี พร้อมปรับช่วงการหมดอายุบัตรให้ตรงกับวันเกิด เพื่อช่วยในการจดจำ ของผู้ถือบัตรใบอนุญาตขับรถนั้นเอง โดยจะมีอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้ ค่าธรรมเนียมออกบัตร 500 ปี ค่าคำขอ 5 บาท = 505 บาท
  3. ในกรณีที่ผู้ขับรถใบอนุญาตขับขี ต้องการจะขอต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ รอบที่ 2 หรือรอบต่อๆไป ใบขับขี่รอบที่นี้ที่ทางนายทะเบียนออกให้จะเป็น ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งจะมีอายุการใช้งาน 5 ปี พร้อมปรับช่วงการหมดอายุบัตรให้ตรงกับวันเกิด เพื่อช่วยในการจดจำ ของผู้ถือบัตรใบอนุญาตขับรถนั้นเอง โดยจะมีอัตราค่าธรรมเนียมดังนี้ ค่าธรรมเนียมออกบัตร 250 ปี ค่าคำขอ 5 บาท = 255 บาท (ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ จะราคาถูกกว่ารถยนต์ ตกปีละ 50 บาท)
  4. ใบอนุญาตขับรถทุกประเภท รถบรรทุก รถพวง รถลากจูง บ.2 ท.2 บ.3 ท.3 หรือแม้กระทั้ง บ.4 หรือ ท.4 นั้นใบอนุญาตขับรถ จะมีอายุการใช้งานเดียว คือ 3 ปีเท่านั้น ดังนั้น อัตราค่าธรรมเนียมในการออกบัตร 3 ปี = 300 บาท + ค่าคำขอ 5 บาท

อ้างอิง : https://www.dlt.go.th