โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

ข้อสอบเทคนิคการขับอย่างปลอดภัย

เทคนิคการขับอย่างปลอดภัย แนวข้อสอบใบขับขี่ ปี 2563

เทคนิคการขับอย่างปลอดภัย
เทคนิคการขับอย่างปลอดภัย

หมวด เทคนิคการขขับรถอย่างปลอดภัย

1. ขณะฝนตกใหม่ๆ รถมักลื่นไถล เพราะเหตุใด

ตอบ น้ำฝนจะกลายเป็นฟิล์มรอบรับระหว่างยางกับพื้นถนน

2. ข้อใดไม่ควรปฏิบัตขณะขับรถเมื่อฝนตกหนัก

ตอบ เบรถรถอย่างรุนแรงและรวดเร็ว

3. การขับรถผ่านบริเวณน้ำท่วม ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ขับช้าๆ ตามหลังรถคันหน้าในระยะห่างพอสมควร

4. หลังจากขับรถผ่านน้ำท่วม ควรทดสอบระบบใดก่อนขับรถต่อไป

ตอบ ระบบเบรก

5. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนมากที่สุด

ตอบ ผู้ขับขี่รถ

6. กรณีออกรถจากริมทางถนนทางด้านซ้ายผู้ขับรถต้องปฏิบัติอย่างไรให้ปลอดภัย

ตอบ เปิดไฟเลี้ยงขวาหรือหันศรีษะมองข้ามไหล่ขวาไปทางด้านหลังก่อนออกรถ

7. เมื่อขับรถออกจากที่จอดรถไปได้ประมาณ 4 ถึง 5 เมตร ทุกครั้งควรทดสอบอะไรเพื่อความปลอดภัย

ตอบ ระบบเบรก

8. ขณะขับรถเครื่องยนต์เกิดความร้อนสูง ควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ หยุดรถในที่ปลอดภัย แล้วปล่อยให้เครื่องเย็นก่อน

9. ในการขับรถทางไกล ผู้ขับขี่ควรเตรียมความพร้อมของร่างกายอย่างไร

ตอบ พักผ่อนให้เพียงพอ

10. ขับรถลงทางลาดชันควรใช้เกียร์ต่ำ เพื่ออะไร

ตอบ เพื่อหน่วงความเร็วของรถ

11. ลมยางล้อหน้าอ่อน จะมีผลต่อการขับขี่อย่างไร

ตอบ ยางล้อหน้าสึกหรอและรถกินน้ำมันมากขึ้น

12. การเปิดไฟสูงในสถานการณ์ใดถูกต้อง

ตอบ เปิดไฟสูงขณะที่ไม่มีรถสวนทาง

13. การตรวจลมยางควรตรวจเมื่อใด

ตอบ ขณะที่ยางยังเย็นอยู่

14. ข้อใดที่ททำให้การหยุดรถต้องใช้ระยะทางมากขึ้นจึงสามารถหยุดรถได้

ตอบ น้ำหนักบรรทุกเพิ่มมากขึ้น

15. ถ้าเครื่องยนต์ร้อนจัดจะเกิดอาการอย่างไร

ตอบ เครื่องยนต์จะดับหรือเร่งไม่ขึ้น

16. ข้อใดไม่ใช้เทคนิคในการคาดคะเนอันตรวยในการขับรถ

ตอบ พยายามองไปยังสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการขับรถอยู่เรือยๆ

17. เมื่อท่านขับรถลุยน้ำ ผ้าเบรกเปียกทำให้การเบรกไม่มีประสิทธิภาพเราจะแก้ไขผ้าเบรกให้แห้งโดยเร็วได้อย่างไร

ตอบ ขับรถช้าๆ และเหยียบเบรกเบาๆ ไปสักระยะหนึ่ง

18. ในการขับรถสวนทางกันผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ให้ขับรถชิดด้านซ้าย

19. เวลาขับรถลงทางลาดชันควรปฏิบัติอย่างไร

ตอบ ลงด้วยเกียร์ต่ำ

20. การให้เสียงสัญญาณจราจรด้วยเสียงแตรต้องให้รถคันอื่นได้ยินในระยะไม่น้อยกว่ากีเมตร

ตอบ 60 เมตร

21. ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถแซงพื้อขึ้นหน้ารถคันอื่นขณะที่มี หมอก ฝุ่น ฝน หรือ ควัน จนไม่อาจเห็นทางข้างหน้าได้ในระยะทางเท่าใด

ตอบ 60 เมตร

22. เมื่อขับรถแซงขึ้นหน้าแล้วจะเข้าช่องเดินรถด้านซ้ายต้องปฏิบัติอย่างไร

ตอบ มองกระจกด้านซ้าย เห็นรถคันที่ถูกแซงอยู่ในระยะที่ปลอดภัย

23. วิธีแก้ไขเบื้องต้นเมื่อคันเร่งค้างขณะขับรถควรทำอย่างไร

ตอบ ใช้ปลายเท้าเขี้ยคันเร่งขึ้น

24. การประเมินความลาดชันสังเกตได้จากอย่างไร

ตอบ ป้ายเตือนทางลาดชัน