โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

หลักสูตรการขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ

เรียนขับรถ นนทบุรี ใน หลักสูตรการสอนขับรถยนต์ (สำหรับ ผู้มีใบขับขี่แล้ว)  จำนวน  10 ชั่วโมง (เกียร์ธรรมดา หรือ เกียร์อัตโนมัติ ) บนสนามฝึกมาตราฐาน ที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก บนพื้นที่ กว่า 6 ไร่ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเรียนขับรถเพิ่มเติมทักษะเทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัย

เรียนขับรถ นนทบุรี
เรียนขับรถ นนทบุรี

คุณสมบัติผู้เรียน

หลักสูตรการป้องกันเชิงอุบัติเหตุ อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน ดังนี้

 • การทดสอบปฏิกิริยา
   ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 • การทดสอบสายตาทดสอบสายตาทางกว้าง
   ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 •  การทดสอบสายตาทางลึก
   ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 •  การทดสอบการมองเห็นสี
   ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

ภาคปฏิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาและชั่วโมงในการเรียนขับรถ จำนวน 10 ชั่วโมง ดังนี้

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถและพื้นฐานการขับรถยนต์ จำนวน 3 ชั่วโมง

 • การใช้รถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
 • การบำรุงรักษารถและการตรวจเช็ครถประจำวัน BEWAGON
  • B (Brake) เบรก ควรตรวจสอบระบบเบรกทั้งหมด
  • E (Electric) ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ทั้งหมด ทั้งไฟหน้า ไฟเบรก ไฟเลี้ยว และไฟท้าย
  • W (Water) ถังพักน้ำ ควรตรวจเช็คระบบน้ำต่างๆ ภายในรถ
  • A (Air) ตรวจเช็คระบบเกี่ยวกับลมยาง
  • G (Gasoline) ตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง
  • O (Oil) ตรวจเช็คน้ำมันเบรกและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ
  • N (Noise) ตรวจสอบเสียงที่ผิดปกติของรถยนต์

สอนขับรถ นนทบุรี

 • การเตรียมความพร้อมในห้องโดยสารก่อนออกรถ 8 ขั้นตอน
 • การควบคุมและบังคับรถให้เคลื่อนที่ และการหยุดรถ
 • การใช้คลัตช์ คันเร่ง และเบรกอย่างถูกต้อง
 • การใช้เกียร์ในระดับความเร็วที่แตกต่างของรถยนต์เกียร์ธรรมดาหรือเกียร์อัตโนมัติ
 • การใช้เกียร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

เรียนขับรถ นนทบุรี

การฝึกหัดขับรถตามท่าฝึกต่าง ๆ จำนวน 4 ชั่วโมง

 • การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า
 •  การควบคุมความเร็วของรถ (การขับรถซิกแซกหรือการขับรถในทางโค้งรูปตัวเอส)
 • การกลับรถทางแคบ
 • การขับรถเดินหน้าและถอยหลังซองตรง
 • การขับรถเลี้ยวมุมฉากต่าง ๆ
 • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายขนานกับขอบทาง
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
  • การขับรถถอยหลังเข้าจอดและเดินหน้าออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉาก
  • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านซ้ายมุมฉาก
  • การขับรถเดินหน้าเข้าจอดและถอยหลังออกจากช่องว่างด้านขวามุมฉา
 •  การหยุดรถ การจอดรถ และออกรถบนทางลาดชันหรือสะพาน
 • การหยุดรถบนทางราบ
 • การขับขี่แบบหักหลบสิ่งกีดขวาง Slalom
  • การขับสลาลม Slalom คือการฝึกขับรถอ้อม กรวย ที่วางไว้ เป็นการฝึกควบคุมพวงมาลัย ควบคุมการทรงตัวของรถ ทำให้รถมีเสถียรภาพดีที่สุดเมื่อขับบนทางตรง ดังนั้นการขับอ้อมกรวย จึงต้องพยายามขับให้เฉียดกรวยมากที่สุด เพื่อให้รถวิ่งเป็นเส้นตรงมากที่สุด
 • การหักหลบสิ่งกีดขวางแบบกระทันหัน Lane Change
  • Lane Change คือ เทคนิคการเปลียน Lane กระทันหัน โดยจะต้องสัมพันธ์กับความเร็ว และ รถไม่เสียหลัก หรือ มีการถ่ายเท่น้ำหนักได้อย่างถูกต้อง
 • การแก้ปัญหารถเกิดอาการท้ายปัด Under steering
  • Under Steering อาการนี้จะพบบ่อย คือ เมื่อรถมีการเข้าโค้ง แล้วเราบังคับควบคุมทิศทางตามที่ต้องการ แต่รถไม่ไปตามทิศทางของพวงมาลัย โดยอาจจะวิ่งตรงไป หรือ ไถลตรงไป จะพบบ่อยตอนช่วงเวลาฝนตก เมือฝนตกน้ำฝนจะเป็นฟิลม์กันระหว่างยางรถยนต์กับพื้นถนน
 • การแก้ปัญหาอาการหน้ารถไถ Over steering
  • Over steering หรือ “ท้ายปัด” เป็นอาการที่เราใช้ความเร็วหรือเร่งในโค้งมากเกินไป ท้ายรถจึงเริ่มเกิดการลื่นไถลและแซงวงเลี้ยงที่เรากำหนด อาการนี้เป็นอาการที่พบบ่อยในรถที่ขับเคลื่อนล้อหลัง และจะบ่อยขึ้นในกรณีที่พื้นมีความลื่นเป็นพิเศษ เช่นเวลาฝนตก
 • การเปลียนเกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วและสถานการณ์
 • การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก

ฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง จำนวน 3 ชั่วโมง

เรียนขับรถ นนทบุรี

ราคา 5,000 บาท

หมายเหตุ: อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนี้ทุกท่านจะผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และ ได้รับ Certificate จาก Toyota Racing  ติดต่อโรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี โทร 098-6369691-2