โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี สอนขับรถ อบรมใบขับขี่ อบรมต่อใบขับขี่ อบรมสอบใบขับขี่ จองคิวอบรมใบขับขี่

เรียนขับรถ

เรียนขับรถ

เรียนขับรถ พร้อมสอบใบขับขี่

เรียนขับรถ หลักสูตรเสริมเพิ่มทักษะขับขี่อย่างปลอดภัย เกียร์ธรรมด 6 ช.ม. หลักสูตรมาตราฐานของ โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี ที่ผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก และ ผ่านการรับรองจาก Toyota Racing Thailand

คุณสมบัติผู้เรียน

หลักสูตรเสริมเพิ่มทักษะขับขี่อย่างปลอดภัย อายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป คุณสมบัติตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน ดังนี้

 • การทดสอบปฏิกิริยา
   ทดสอบความสามารถในการใช้เบรกเท้า 3 ครั้ง ในระยะเวลา น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 0.75 วินาที หากสามารถทำได้ สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 • การทดสอบสายตาทดสอบสายตาทางกว้าง
   ถ้าผู้เข้ารับการทดสอบสามารถมองเห็นทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เป็นมุม กว้างข้างละตั้งแต่ 75 องศา สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 •  การทดสอบสายตาทางลึก
   ให้ทดสอบการมองเห็นในระยะ 2.5 – 3.5 เมตร รวม 3 ครั้ง หากผลการทดสอบห่างจุดที่กำหนดไม่เกินกว่า 1 นิ้ว สองในสามครั้งให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
 •  การทดสอบการมองเห็นสี
   ให้ผู้ทดสอบดูสีเขียว สีแดง สีเหลือง จากเครื่องทดสอบหรือแผ่นทดสอบในระดับสายตาระยะไม่น้อยกว่า 3 เมตร ให้ผู้เข้ารับการทดสอบอ่านสีตามเจ้าหน้าที่กำหนดสีละ 3 ครั้ง หากอ่านได้ถูกต้อง สองในสามครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ
กำหนดการฝึกอบรมหัดขับรถยนต์

ภาคทฤษฎี (รวม 30 นาที)

 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
 • การขับขี่อย่างปลอดภัย
 • ความรู้ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือ อุบัติเหตุ

เรียนขับรถ

ภาคปฏิบัติ (รวม 6 ชั่วโมง)

ชั่วโมงที่ 1-2

 • BE-WAGON การตรวจเช็คสภาพรถเบื้องต้นก่อนใช้งาน
  • B (Brake) เบรก ควรตรวจสอบระบบเบรกทั้งหมด
  • E (Electric) ระบบไฟฟ้าของรถยนต์ทั้งหมด ทั้งไฟหน้า ไฟเบรก ไฟเลี้ยว และไฟท้าย
  • W (Water) ถังพักน้ำ ควรตรวจเช็คระบบน้ำต่างๆ ภายในรถ
  • A (Air) ตรวจเช็คระบบเกี่ยวกับลมยาง
  • G (Gasoline) ตรวจสอบถังน้ำมันเชื้อเพลิง
  • O (Oil) ตรวจเช็คน้ำมันเบรกและน้ำมันหล่อลื่นต่างๆ
  • N (Noise) ตรวจสอบเสียงที่ผิดปกติของรถยนต์
 • การเตรียมพร้อมก่อนการออกรถ 8 ขั้นตอน
 • สอนความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษารถยนต์และแนะนำอุปกรณ์ส่วนควบภายในห้องโดยสาร
 • เทคนิคการจับพวงมาลัยให้ถูกต้องตามสถานการณ์ต่างๆ
 • จุดบอดในรถ ที่ต้องระวังมากขึ้นเวลาขับรถ

เรียนขับรถ

ชั่วโมงที่ 3-5

 • การขับขี่แบบหักหลบสิ่งกีดขวาง Slalom
  • การขับสลาลม Slalom คือการฝึกขับรถอ้อม กรวย ที่วางไว้ เป็นการฝึกควบคุมพวงมาลัย ควบคุมการทรงตัวของรถ ทำให้รถมีเสถียรภาพดีที่สุดเมื่อขับบนทางตรง ดังนั้นการขับอ้อมกรวย จึงต้องพยายามขับให้เฉียดกรวยมากที่สุด เพื่อให้รถวิ่งเป็นเส้นตรงมากที่สุด
 • การหักหลบสิ่งกีดขวางแบบกระทันหัน Lane Change
  • Lane Change คือ เทคนิคการเปลียน Lane กระทันหัน โดยจะต้องสัมพันธ์กับความเร็ว และ รถไม่เสียหลัก หรือ มีการถ่ายเท่น้ำหนักได้อย่างถูกต้อง
 • การแก้ปัญหารถเกิดอาการท้ายปัด Under steering
  • Under Steering อาการนี้จะพบบ่อย คือ เมื่อรถมีการเข้าโค้ง แล้วเราบังคับควบคุมทิศทางตามที่ต้องการ แต่รถไม่ไปตามทิศทางของพวงมาลัย โดยอาจจะวิ่งตรงไป หรือ ไถลตรงไป จะพบบ่อยตอนช่วงเวลาฝนตก เมือฝนตกน้ำฝนจะเป็นฟิลม์กันระหว่างยางรถยนต์กับพื้นถนน
 • การแก้ปัญหาอาการหน้ารถไถ Over steering
  • Over steering หรือ “ท้ายปัด” เป็นอาการที่เราใช้ความเร็วหรือเร่งในโค้งมากเกินไป ท้ายรถจึงเริ่มเกิดการลื่นไถลและแซงวงเลี้ยงที่เรากำหนด อาการนี้เป็นอาการที่พบบ่อยในรถที่ขับเคลื่อนล้อหลัง และจะบ่อยขึ้นในกรณีที่พื้นมีความลื่นเป็นพิเศษ เช่นเวลาฝนตก
 • การเปลียนเกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วและสถานการณ์

ชั่วโมงที่ 6

 • การฝึกหัดขับรถนอกสถานที่ตามสภาพถนนจริง

เรียนขับรถ

หลักสูตรเสริมเพิ่มทักษะขับขี่อย่างปลอดภัย 6 ชม.  เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการขับรถหรือมีใบอนุญาตขับรถยนต์แล้ว แต่ขาดความมั่นใจและต้องการเพิ่มทักษะในการขับขี่ ให้ดีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ด้วย หลักสูตรมาตราฐาน โรงเรียนสอนขับรถ ยูพีดี นนทบุรี

โทร 098-6369691-2